SPA 1200 (601205000) Spånutsugningsanläggning

Kartong

Best.nr: 601205000 EAN: 4007430210265
Max. vakuum:
1600 Pa
Slanganslutnings-Ø:
100 mm
Spånsäckens volym:
65 l
Nominellt upptagen effekt:
0.55 kW
 • Spånutsug för (halv-)stationära träbearbetningsmaskiner (beakta gällande nationella föreskrifter!)
 • Snabbt byte av arbetsplats tack vare stabila hjul och enkel anslutning
 • Spånutsug för (halv-)stationära träbearbetningsmaskiner (beakta gällande nationella föreskrifter!)
 • Minskar dammhalten kraftigt
 • Filtermaterial i dammklass L
 • Integrerad jordning som skydd mot elektrostatisk uppladdning
 • Snabbt byte av arbetsplats tack vare stabila hjul och enkel anslutning
 • Vältsäkert understativ med stöttad spånpåse
 • Omfattande tillbehör: startautomat, filterpatroner, slangar och adaptrar
Maskinerna på bilderna kan avvika gällande utrustning och tekniska detaljer, beroende på konfiguration.
Beakta leveransomfattningen i produktbeskrivningen.
Tillbehör ingår endast om detta anges i leveransomfattningen.
Karakteristika
Mått
830 x 450 x 1600 mm
Max. vakuum
1600 Pa
Max. luftflöde
900 m³/h
Filteryta
1 m²
Slanganslutnings-Ø
100 mm
Spånsäckens volym
65 l
Nätspänning
220 - 240 V
Nominellt upptagen effekt
0.55 kW
vikt
22 kg
kabellängd
3 m
Bulleremission
ljudtrycksnivå
85 dB(A)
Ljudeffektsnivå (LwA)
98 dB(A)
Mätosäkerhet K
3 dB(A)
 • Sugslang 100 x 2 500 mm
 • Filtersäck i nålfilt
 • Spånsäck