Reservdelsservice

Professionell och snabb reservdelsleverans

Reservdelar beställer du hos din återförsäljare. Återförsäljaren kan allt om ditt elverktyg, har tillgång till nödvändiga tekniska specifikationer och kan ge dig individuell rådgivning. I brådskande fall kan reservdelar beställas direkt i vårt servicecentrum.

Viktig information:
Reparation av elverktyg får endast utföras av behörig elektriker!

8 års reservdelsgaranti

Vi garanterar att våra reservdelar är tillgängliga i 8 år även om de slutar tillverkas.

Hitta rätt uppgifter

Du kan söka efter relevant bruksanvisning eller reservdelslista med hjälp av produktens typnummer eller typbeteckning. Uppgifterna finns på din produkts effektskylt.

Det rödmarkerade numret är typnumret, det blåmarkerade numret är serienumret. Grön understruken text är maskinens typbeteckning.

Reservdelsservice

Tlf. +46 (0)36 10 06 60
Fax +46 (0)36 16 07 54
e-mail: metabo@metabo.se

Öppettider:
måndag till fredag, kl. 8.00–16.30

Sök reservdel


Hitta de reservdelar från Metabo som du behöver online!

Till Metabos reservdelsservice

Bruksanvisningar


Hitta den bruksanvisning från Metabo som du behöver online!

Till sökning av bruksanvisning