Säkerhet

Högsta säkerhet

Säkerhet på arbetsplatsen är en av de viktigaste frågorna inom industrin. Våra maskiner uppfyller alltid de högsta kraven på säkerhet och säkerställer därmed bland annat längre driftstider och lägre sjukfrånvaro.

ANVÄNDARSKYDD I FRÄMSTA RUMMET

Ju tuffare arbetsuppgift, desto viktigare är det att skydda Metabo-användaren på bästa möjliga sätt. Våra produkter för industriell användning uppfyller till och med de allra strängaste säkerhetskraven och vibrationsgränsvärdena (HAV). Innovativa, delvis patenterade säkerhetssystem förebygger olyckor, skyddar personalen mot farliga utmattnings- och skadesyndrom och minskar därmed risken för stillestånd.

Säkerhet
Kontakt - industri


Vi ser fram emot ditt meddelande!

E-post: metabo@metabo.se