Robusthet

Långlivad robusthet

Utöver säkerhet och service är robusthet ytterligare en viktig egenskap för ökad produktivitet hos ett elverktyg, eftersom det innebär ökad livslängd.
Tack vare vårt nära samarbete med kunderna, kan vi redan i samband med produktutvecklingen i Nürtingen ta hänsyn till faktorer som maximerar maskinernas robusthet vid användning inom industrin. Resultatet: Metabos produkter håller betydligt längre!

GARANTERAT LÅNG LIVSLÄNGD.

Vår erfarenhet är din fördel: Den långa livslängden hos våra maskiner och tillbehör minskar behovet av nya investeringar och säkerställer tillförlitligheten i dina arbetsrutiner och arbetsprocesser. Det gör att du sparar värdefull tid, ökar effektiviteten i ditt företag och minskar dina utgifter. Exempel på detta är följande:

Robusthet
Kontakt - industri


Vi ser fram emot ditt meddelande!

E-post: metabo@metabo.se