Garanti

Tillverkarens garanti

Utan att det påverkar de lagstadgade garantikraven erbjuder Metabo slutkonsumenten en garanti i enlighet med gällande nationell lagstiftning, dock under minst 1 år från och med köpdatumet. Köpare av kompressorer får dessutom 10 års garanti mot genomrostning för tryckbehållaren.

Garantin täcker endast skador som orsakats till följd av material- eller tillverkningsfel.

Visa upp originalkvitto med säljdatum i samband med garantikrav. Reparationer inom ramen för garantin får endast utföras av serviceverkstäder som auktoriserats av Metabo.

Garantin täcker inte skador som orsakats till följd av följande:

  • Felaktig användning såsom överbelastning av maskinen (t.ex. tigersågar i pallbygge), användning av ej godkända verktyg etc.

  • Användning av våld, skador till följd av extern påverkan eller främmande föremål, t.ex. sand eller stenar.

  • Skador till följd av att bruksanvisningen inte har beaktats, till exempel anslutning till fel nätspänning eller strömtyp eller felaktig montering.

  • Normalt slitage.


Garantin omfattar heller inte delvis eller komplett demonterade maskiner.


XXL-garanti (Metabos 3-årsgaranti)

Om en maskin som köpts från och med januari 2004 registreras inom 4 veckor erbjuder Metabo en förlängd garanti på 3 år från och med det datum då maskinen säljs till slutkonsumenten/köparen.

Registrering sker uteslutande online på www.metabo-service.com och kan genomföras av köparen. Bekräftelsen av XXL-garantin skickas till köparen per e-post eller kan skrivas ut direkt. Bekräftelsen gäller alltid för en specifik maskin.

Om du vill utnyttja XXL-garantin ska bekräftelsen resp. utskriften av registreringen visas upp tillsammans med originalkvitto med säljdatum.

XXL-garanti


Postadress:
Metabowerke GmbH
International Service Center (ISC)
Metabo-Allee 1
D-72622 Nürtingen

xxlsupport@metabo.de