Ett företag i förändring

Från familjeföretag till internationell koncern

I 88 år är Metabo ett medelstort familjeföretag med typiskt tysk profil. Vid första anblicken. Men tittar man lite närmare börjar omställningen 1995 när de tre verkställande direktörerna i andra generationen går över till en rådgivande styrelse.

2012 går familjeföretagseran mot sitt slut även på aktieägarsidan. Investeraren Chequers Capital övertar majoriteten av företagets aktier. Familjeaktieägare med nära anknytning till företaget ersätts av erfarna portföljförvaltare som har mycket tydligt formulerade och definierade förväntningar på ledningen. Företagets ledning, med dåvarande VD Horst Garbrecht vid rodret, uppfyller dessa förväntningar så väl att Chequers Capital efter mindre än tre år får ett attraktivt erbjudande från den japanska Hitachi-koncernen.

Hitachi vill stärka positionen för sitt elverktygssegment Hitachi Koki i Europa och förvärvar därför aktierna i Metabo 2015. Den japanska och den europeiska världen i form av de båda huvudmärkena Hitachi Koki och Metabo, förblir i stort sett separata.

2017 tar den amerikanska investeraren KKR över Hitachi Koki. Företaget döps om till Koki Holdings Ltd. Efter en övergångsperiod på två år sker en rebranding av varumärket Hitachi Power Tools till HiKOKI. Omvandlingen av i stort sett självständiga enskilda företag till en internationellt integrerad matrisorganisation börjar: One Koki är en vision som förenar det bästa av två världar och som driver framåt utvecklingen av framtida generationer av produkter och lösningar på båda marknader för professionella användare.


Sladdlös byggarbetsplats

1980-talet: Början på en ny era

På 1980-talet inleder Metabo en ny tidsålder på området för elverktyg i samband med lanseringen av sina första åtta batteridrivna elverktyg – med ett program som redan omfattar många av de viktigaste maskintyperna. Användarna får för första gången uppleva att de kan arbeta betydligt friare utan kablar. Redan på denna tid kan nickel-kadmium-batterier (NiCd) användas på alla maskiner i respektive voltklass och batterier av olika voltklasser kan laddas i samma laddare.

Det tekniska språnget till litiumjonbatteriet

År 2005 sker det tekniska språng som leder till att batteridrivna elverktyg blir allt mer populära och till att branschen revolutioneras. De nya litiumjonbatterierna (LiIon eller Li-Power) erbjuder betydligt högre prestanda, kan lagra mer energi, självurladdas knappt och har ingen så kallad memory-effekt, som i praktiken ofta snabbt minskar den användbara kapaciteten hos NiCd-batterier.

33 % högre kapacitet

I januari 2012 lanserar Metabo världens första batteripaket på 18 volt med en kapacitet på 4,0 amperetimmar (Ah), som utvecklats i nära samarbete med en ledande japansk celltillverkare. Batteripaketet ger 33 % högre kapacitet än de tidigare batterierna på 3,0 Ah. Och medan resten av branschen precis har gått över till 4,0 Ah lanserar Metabo det första batteripaketet på 5,2 Ah i april 2013.

 

Det har tillräckligt med kapacitet för att uppfylla de gångtider som professionella användare behöver även vid tuffare tillämpningar.

 

 

Visionen om en sladdlös byggarbetsplats

Metabo tar fram visionen om en sladdlös byggarbetsplats: Alla handhållna elverktyg ska finnas i batteridrivna versioner. Med en kapacitet som motsvarar den hos kabelbundna varianter. En kritisk punkt är dock fortfarande effekten. Den är tillräcklig för många av de mindre maskintyperna. Men inte för maskiner som i kabelbundet utförande har en upptagen effekt på 2 000 watt eller mer. Ett exempel är stora vinkelslipmaskiner med skivor på 230 mm.

Världspremiär för LiHD-tekniken

I maj 2015 erbjuder Metabo en lösning även på denna utmaning i form av LiHD-tekniken. Det är världens första batteriteknik i 18-voltsklassen som kan leverera mer än 1 000 watt kontinuerlig effekt. Det innebär att batterierna har nått den prestandanivå som krävs för drift av alla handhållna och många halvstationära elverktyg som kap- och bordscirkelsågar.

Visionen blir verklighet

Med WPB 36 LTX BL 230 presenterar Metabo världens första stora batteridrivna vinkelslipmaskin för skivor på 230 mm. Med antingen ett 36-voltsbatteri eller två 18-voltsbatterier uppnår den samma effektnivå som en nätdriven maskin på 2 400 watt. Denna prestanda är tillräcklig inte bara för alla handhållna elverktyg, men också för halvstationära maskiner som kap- och bordcirkelsågar. Visionen om en sladdlös byggarbetsplats har blivit verklighet.


Metabo i arbete

Elverktyg från Metabo har under ett helt sekel använts med framgång av professionella användare under krävande förhållanden. I vissa fall är kraven och utmaningarna på såväl människa som på maskin helt enkelt spektakulära!

 

 


CAS-konceptet

CAS i stora drag

100 % kompatibilitet

Med omkring 400 maskiner från 40 tillverkare är CAS världens största batteriallians. Professionella användare kan enkelt kombinera maskiner i 18-voltsklassen, batteripaket och laddare från olika tillverkare.

Lösningen

Ett batteri för allt – under ledning av Metabo presenterar nio tillverkare av elverktyg sitt märkesoberoende batterisystem CAS (Cordless Alliance System) 2018.

Dilemmat

Hantverkare använder ofta många olika verktyg från många olika märken. Resultatet: Kaos i verkstaden eller på byggarbetsplatsen.

De bästa specialisterna för alla branscher

Oavsett om det gäller fasader, golv, tak eller VVS-installationer har CAS och dess 40 partner en passande högpresterande maskin för varje utmaning – och batterier som passar till alla maskiner.

CAS live under användning