Dataskydd

Allmän information om databehandling via vår webbplats

Dataskyddspolicy

och dataskyddshänvisningar
 

1:a Kontaktuppgifter registeransvarig och dataskyddsombud

1.1    Gemensamt ansvariga instanser:

Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
D-72622 Nürtingen

Tel.: +49 (7022) 72 0
info@metabo.de

och

Metabo Sverige AB
Skiffervägen 6
553 03 Jönköping

Tlf: (+46) 36-10 06 60
metabo@metabo.se
 

1.2    Dataskyddsombud:

Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
D-72622 Nürtingen

datenschutz@metabo.de
 

2. Syfte med behandlingen

2.1 Samtycke (art. 6 avsn. 1a GDPR)

Behandling av personuppgifter i vissa syften (t.ex. utskick av vårt nyhetsbrev via e-post efter klickning på bekräftelselänken som du får skickad till dig, distribution av data inom koncernen eller till tredje part, analys av data i marknadsföringssyfte) äger rum om du har givit oss ditt samtycke.
 

2.2 Skyldigheter enligt avtal eller före avtalstecknande (art. 6 avsn. 1b GDPR)

Vi behandlar personuppgifter som måste anges för fullgörandet av ett avtal där du är en av parterna, eller för genomförandet av åtgärder före avtalstecknandet vilka vidtas på din begäran, t.ex. via vårt kontaktformulär på webbplatsen. Syftena med databehandlingen rättar sig efter det konkreta avtalet (t.ex. köpe-, leverans-, arbetsavtal) och kan bl.a. omfatta utvärderingar, rådgivning samt genomförande av andra aktiviteter. Inom ramen för din ansökning kommer de uppgifter som du har lämnat (t.ex. CV, intyg) att behandlas av de avdelningar som handlägger ansökningsprocessen på vårt företag (t.ex. HR, avdelningschefer). Personuppgifter för anställda behandlas i syften som har samband med anställningsförhållandet, om detta är nödvändigt för beslut om motivering av ett anställningsförhållande eller efter motivering av anställningsförhållandet för dess genomförande eller avslut eller för utövandet eller fullgörandet av rättigheter och skyldigheter för de anställdas intresserepresentanter som anges i lagar eller tariffavtal, företags- eller tjänsteavtal (kollektivavtal). Dessutom behandlar vi personuppgifter, inkl. särskilda kategorier av personuppgifter avseende anställda relaterat till anställningsförhållanden på basis av kollektivavtal.

2.3 Lagstadgade föreskrifter (art. 6 avsn. 1c GDPR)

På basis av en juridisk skyldighet äger databehandling rum i syfte att bl.a. förhindra bedrägerier och penningtvätt, att fullgöra skatterättsliga kontroll- och rapporteringsskyldigheter samt att lämna information till myndigheter.
 

2.4 Intresseavvägning (art. 6 avsn. 1f GDPR)

För att tillvarata våra eller tredje parts berättigade intressen äger databehandling rum i vissa syften efter en föregående intresseavvägning, t.ex. för säkerställande av koncernrätten, tillvaratagandet av juridiska anspråk, uppklarande av brott, bestämning av förlustrisker, optimerad produktutveckling, optimerade kundanspråk i reklamsyfte (t.ex. utskick av information med post), optimerad behovsplanering eller för säkerställande av datasäkerheten. Inom ramen för intresseavvägningen distribueras uppgifter inom koncernen (en aktuell koncernöversikt finns här: https://www.metabo.com/de/de/info/allgemeines/datenschutz/adressen-metabo-tochtergesellschaften/).
 

3. Ytterligare databehandling inom ramen för webbplatsanvändningen

3.1 Aktivt innehåll

På våra webbsidor använder vi aktivt Java-script-innehåll, t.ex. Google Maps från externa leverantörer såsom Google Inc. När vår webbplats anropas erhåller dessa externa aktörer ev. personrelaterad information om ditt besök på vår webbplats. Du kan förhindra detta genom att installera en Java-script-blockerare, t.ex. läsar-plugin 'NoScript' (www.noscript.net) eller deaktivera Java-script i din läsare. Detta kan dock medföra funktionsbegränsningar på webbplatser som du besöker.
 

3.2 Garantiregistrering och registrering för ytterligare tjänster

Behandlingen (t.ex. insamling, överföring och användning) av personuppgifter syftar till motivering och genomförande av våra garantiåtaganden (t.ex. XXL-garantin) samt våra övriga servicetjänster, i synnerhet avseende ”All-In-Service” samt ”Full-Service”. Behandling äger även rum för eventuella återkallelseåtgärder rörande Metabo-produkter.
 

3.3 Nyhetsbrev och Marketing Automation

Du kan registrera dig på vår webbplats för utskick av Metabo-nyhetsbrevet. När du har anmält dig för nyhetsbrevet får du intressant information, erbjudanden och nyheter från oss kring Metabo och våra produkter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till användningen av dina uppgifter i reklamsyfte. För utskicket av vårt nyhetsbrev använder vi Newsletter2Go, en tjänst från Newsletter2Go GmbH, Nürnberger Str. 8, D-10787 Berlin. Newsletter2Go tillhandahåller analysinstrument som möjliggör utsagor om resultatet av nyhetsbrevsutskicket, och använder bl.a. Google Analytics till detta. Dessa analyser är grupprelaterade och används inte av oss för individuella utvärderingar av nyhetsbrevsmottagarna. Mer information återfinns i dataskyddsbestämmelserna från Newsletter2Go www.newsletter2go.de/datenschutz. Dessutom använder vi Marketing Automation Tool ClickDimensions, en tjänst från ClickDimensions LLC 5901, Peachtree Dunwoody Road, Suite B500, Atlanta GA 30328, USA. Med hjälp av detta verktyg kan olika aktiviteter på vår webbplats analyseras i marknadsföringssyfte. Mer information återfinns i dataskyddsbestämmelserna från ClickDimensions www.clickdimensions.com/about/privacy-policy/.
 

3.4 Tävlingar

När vi arrangerar tävlingar använder vi personuppgifter som är nödvändiga för genomförandet av resp. tävling, t.ex. för utskick av vinster, samt inom ramen för intresseavvägningen enligt punkt 2.4.
 

3.5 Online-ansökningar

Via vår ansökningsportal på nätet kan du anmäla intresse för våra lediga tjänster. I det fall att ansökningar är av intresse för vår talangpool ber vi de sökande om tillstånd att få spara ansökningarna under en längre tid. Du kan när som helst invända mot den fortsatta lagringen av dina uppgifter. För det tekniska genomförandet av ansökningen anlitar vi ansökningsportalen från Persis GmbH, Theodor-Heuss-Str. 5, 89518 Heidenheim.
 

3.6 Inköpsportal för Metabo-återförsäljare

Du kan registrera dig hos oss som Metabo-återförsäljare via vårt formulär. När vi har kontrollerat dina uppgifter kontaktas du av försäljningsavdelningen och får ev. tillstånd för inköpsportalen. Själva portalen är en tjänst från nexMart GmbH & Co. KG, Gropiusplatz 10, 70563 Stuttgart.
 

3.7 Leverantörsportal

Leverantörer som är registrerade hos oss kan titta på lagersaldon efter en inloggning via denna portal.

3.8 Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (nedan: Google). Google Analytics använder s.k. cookies, små textfiler som lagras på din dator och som gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen. Den information om användningen av webbplatsen, vilken genereras av cookien, överförs i regel till en Google-server i USA och lagras där. Vid aktivering av IP-anonymisering på denna webbplats avkortas din IP-adress av Google i EU-medlemsstater eller EEC-länder. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och kortas där. På uppdrag av ägaren till denna webbplats använder Google denna information till att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteterna och för att levera andra tjänster förknippade med webbplats- och internetanvändningen till webbplatsoperatören. Google försäkrar att den IP-adress som har överförts inom ramen för Google Analytics från din läsare inte kopplas ihop med andra data hos Google.
Du kan förhindra lagring av cookies genom en inställning i din läsarprogramvara; vi vill dock hänvisa till att du i detta fall eventuellt inte får tillgång till alla funktioner på webbplatsen.
Dessutom kan du förhindra registrering av de data som genereras av cookien och som avser din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) hos Google samt behandlingen av dessa uppgifter genom Google. Ladda ned den läsar-addon som finns här (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) och installera den.
Mer information återfinns på http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (allmän information om Google Analytics och dataskydd).
Vi vill hänvisa till att Google Analytics på denna webbplats har utökats med koden gat._anonymizeIp(); i syfte att garantera en anonymiserad registrering av IP-adresser (s.k. IP-masking).
 

3.9 Användning av sociala plugins från Facebook, Twitter, Google+, Instagram, XING och LinkedIn 


På vår webbplats används sociala plugins (”plugins“) från sociala nätverk.
För att öka skyddet av dina uppgifter vid besök på vår webbplats, är plugins inte obegränsat integrerade i sajten utan endast vid användning av en HTML-länk. Denna integration säkerställer att ingen uppkoppling till servrar hos leverantören av resp. socialt nätverk sker vid anrop av en sida på vår webbplats som innehåller sådana plugins. Klickar man på en av knapparna öppnas ett nytt fönster i läsaren. Sidan från resp. tjänsteleverantör anropas där man kan trycka på gilla- eller dela-knappen (ev. efter inloggning). Syfte och omfattning av datainsamlingen och den fortsatta behandlingen och användningen av data genom leverantörerna på deras sajter samt dina rättigheter och inställningsmöjligheter som skydd av din privatsfär framgår av dataskyddshänvisningarna från leverantörerna.
https://de-de.facebook.com/policy.php
https://twitter.com/privacy
https://policies.google.com/privacy?hl=de
https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE
 

3.10 Användning av YouTube plugins


På vår webbplats används s.k. sociala plugins (”plugins“) från videoportalen YouTube, som drivs av YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA (”YouTube“). En översikt över plugins från YouTube och deras utseende hittar du här: https://developers.google.com/youtube/terms/branding-guidelines
När du anropar en sida på vår webbplats som innehåller en sådan plugin, ansluter din läsare direkt till servrarna hos YouTube. Innehållet i plugin överförs av YouTube direkt till din läsare och integreras i sidan. Genom denna integration får YouTube information om att din läsare har anropat resp. sida på vår webbplats, även om du inte har någon profil på Twitter eller inte är inloggad på Twitter för tillfället. Denna information (inkl. din IP-adress) överförs av din läsare direkt till en server hos YouTube i USA och lagras där. När du är inloggad på YouTube kan YouTube omedelbart allokera besöket på vår webbplats till ditt YouTube-konto. Om du interagerar med plugins, t.ex. trycker på knappen ”Play”, överförs aktuell information direkt till en YouTube-server och lagras där. Informationen publiceras dessutom på ditt YouTube-konto, och visas där för dina kontakter. Syfte och omfattning av datainsamlingen och den fortsatta behandlingen och användningen av data genom YouTube samt dina rättigheter och inställningsmöjligheter som skydd av din privatsfär framgår av dataskyddshänvisningarna på YouTube:
 https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
Om du inte vill att Twitter allokerar de uppgifter de uppgifter som har samlats in om via vår webbplats
direkt till ditt YouTube-konto, måste du logga ut från YouTube innan du besöker
vår webbplats. Du kan också helt förhindra nedladdning av YouTube plugins med addons för din läsare
t.ex. med skript-blockerare ”NoScript“ (https://noscript.net/).
 

3.11 Cookies

Vi använder cookies på olika sidor för att göra besöket på vår webbplats tilltalande och för att möjliggöra användning av vissa funktioner. Dessa s.k. cookies är små textfiler som kan lagras av din läsare på din dator. Detta kallas ”att sätta cookies”. Du kan om du så önskar, ställa in din läsare så att du får information om placeringen av cookies, avgör från fall till fall hur du vill göra, eller i princip godkänner eller avvisar placeringen av cookies. Cookies kan användas i olika syften, t.ex. för att se om din PC redan har varit hopkopplad med en webbplats (permanenta cookies) eller för att lagra senast visade erbjudanden (sessions-cookies). Vi använder cookies för att kunna erbjuda dig en ökad användarkomfort. De flesta cookies som vi använder raderas från din hårddisk när läsarsessionen stängs (sessions-cookies). Andra cookies ligger kvar på din dator och gör det möjligt för oss att känna igen din dator nästa gång du besöker oss (permanenta cookies). Det sätt på vilket vi använder cookies innebär inga nackdelar eller risker för dig. Vill du använda våra komfortfunktioner rekommenderar vi att du tillåter placering av cookies för vår webbplats.
 

3.12 Anonyma eller pseudonyma användningsmöjligheter

I princip kan du använda våra webbsidor utan att lämna personuppgifter till oss. Pseudonymiserade användningsdata sammankopplas inte med data som tillhör bäraren av pseudonymen. Pseudonyma användningsprofiler genereras inte.
 

4. Mottagarkategorier

För uppfyllandet av det avsedda syftet kan avdelningsövergripande åtkomst till erforderliga data förekomma i vårt företag. Uppdragstagare som vi anlitar kan erhålla data för vissa syften, t.ex. för IT-tjänster, dokumentförstöring och marknadsföring. Andra mottagare av personuppgifter kan vara t.ex. offentliga instanser, kredit- och finansinstitut, jurister och kreditupplysningsbyråer.

5. Överföring till tredje land eller internationell organisation

Dataöverföring till tredje land äger rum endast om så är erforderligt eller lagstadgat för t.ex. genomförandet av ett avtal, om du har lämnat ditt samtycke till det, eller om så framgår av tariffavtal eller företagsavtal, t.ex. inom ramen för en koncerndataöverföring. Dessutom går det inte att utesluta att en IT-operatör i ett tredjepartsland (t.ex. USA) i sällsynta fall kan få inblick i personuppgifter. Någon annan överföring till tredje land eller internationell organisation av personuppgifter äger inte rum.
 

6. Tidsperiod för datalagring

Under tiden som avtalsförhållandet råder, lagras personuppgifterna hos oss; därutöver är den lagstadgade preskriptionstiden i regel tre år. När en process med ansökningsurval har avslutats raderar vi dina uppgifter i regel inom tre månader, om du inte anställs i vårt företag. Det finns olika skyldigheter till förvaring och dokumentation, t.ex. i (den tyska, ö.a.) Handelsgesetzbuch (HGB) och Abgabenordnung, vilka sträcker sig över upp till tio år.
 

7. Rätt till upplysning, rättelse, radering, begränsning, dataöverförbarhet

Du har rätt till upplysning enligt art. 15 GDPR, rätt till rättelse enligt art. 16 GDPR, rätt till radering enligt art. 17 GDPR, rätt till begränsning av behandlingen enligt art. 18 GDPR samt rätt till dataöverförbarhet enligt art. 20 GDPR. För upplysnings- och raderingsrättighet gäller begränsningar enligt §§ 34 och 35 BDSG.
 

8. Återkallande av samtycken

Du kan när som helst återkalla ett lämnat samtycke. Du kan också invända mot utskicket av vårt nyhetsbrev genom att klicka på avbeställningslänken i nyhetsbrevet. Observera att återkallandet gäller framåt i tiden.
 

9. Rätt till klagomål

Du har också rätt att lämna in klagomål hos en dataskyddsmyndighet (art. 77 GDPR enligt § 19 BDSG).
 

10. Skyldighet att tillhandahålla data

Du behöver endast tillhandahålla de personuppgifter som krävs för motivering, genomförande och avslut av ett avtal eller vilka vi är skyldiga enligt lag att samla in. Om du inte lämnar oss den information och de underlag som behövs, får vi inte upprätta eller fortsätta den affärsrelation med dig som du önskar.
 

11. Automatiserat beslutsfattande i enskilda fall

För motivering och genomförande av affärsrelationen använder vi i princip inget helautomatiserat beslutsfattande. Om vi tillämpar dessa metoder i det enskilda fallet informerar vi dig särskilt, om lagen ålägger oss att göra det.
 

12. Profilering

Dina uppgifter behandlas till viss del automatiserat med målet att utvärdera vissa personliga aspekter (profilering), t.ex. utvärdering för ett målinriktat kundtilltal, behovsanpassad reklam inkl. marknads- och opinionsforskning samt poängsättning och rankning. Utvärderingen kan omfatta t.ex. uppgifter om betalningsmönster (t.ex. kontoomsättning, saldon) samt kriterier som branschtillhörighet och erfarenheter från hittillsvarande affärsrelation.

13. Personuppgiftskategorier

Vi behandlar t.ex. följande kategorier av personuppgifter: personbasuppgifter, avtalsbasdata, data som avser avtalsfullgörande och -avslutning, orderdata, data för uppfyllande av juridiska skyldigheter, kreditvärdighetsdata, poängsättning/rankningsdata, reklam- och säljdata, data om din användning av de telemedia vi erbjuder (t.ex. tidpunkt för anrop av våra webbsidor, appar eller nyhetsbrev, våra sidor resp. poster som har klickats) samt andra data jämförbara med ovannämnda kategorier.
 

14. Datakällor

Data som vi har fått från dig inom ramen för vår affärsrelation behandlas av oss, så även data överförda från tredje part på ett tillförlitligt sätt. Dels samlar vi in uppgifter från offentligt tillgängliga instanser (t.ex. bransch- och gäldenärsförteckningar, handelsregister, press).
 

Information om din invändningsrätt enligt art. 21 GDPR

 

Invändningsrätt avseende ett enskilt fall

 

Du har rätt att av skäl, som har med din särskilda situation att göra, när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som gäller dig och som sker på basis av art. 6 avsn. 1e GDPR (databehandling i publikt intresse) och art. 6 avsn. 1f GDPR (databehandling på basis av en intresseavvägning); detta gäller även för profilering som stödjer sig på denna bestämmelse. Om du lämnar in en invändning behandlar vi inte dina data i fortsättningen, såvida vi inte kan uppvisa tvingande skyddsvärda skäl till behandlingen vilka överväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen syftar till att hävda, utöva eller försvara rättsanspråk.

 

Invändningsrätt mot behandling av data i direktreklamsyfte

 

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att bedriva direktreklam. Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av de personuppgifter som berör dig i sådant reklamsyfte; detta gäller även för profilering, i den mån den har samband med sådan direktreklam. Om du invänder mot behandlingen i direktreklamsyfte, kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter i det syftet. Återkallandet kan vara informellt och skall ställas till:

 

Metabo Sverige AB
Skiffervägen 6
553 03 Jönköping

metabo@metabo.se


Ansvarigt organ
Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, D-72622 Nürtingen

Kontakt vid frågor om dataskydd:
dataskyddsansvarig på Metabowerke GmbH

info@metabo.de (sökbegrepp ”dataskydd”)

Metabo använder sig av cookies för att kunna utforma webbplatsen optimalt och genomföra fortlöpande förbättringar. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Mer information