Våra riktlinjer

 

Riktlinjerna för vår företagskultur återspeglar våra värderingar.
De utgör grunden för vårt samarbete och vår ledarskapsstil på företaget – och för relationerna med våra kunder.

 

 

Vårt handlande präglas av respekt, öppenhet och uppskattning.

”Vi arbetar i och för en miljö där det råder klarhet, respekt och öppenhet. […] Alla medarbetare på Metabo kan förlita sig på att alltid få stöd från kollegor i och utanför deras team. Vi lyssnar på varandra, respekterar och uppmuntrar olika åsikter och kan diskutera öppet. […] Vi är ståndaktiga och ärliga.”

 

”Vi är medvetna om att vi har ett ansvar att hjälpa våra kunder att tjäna sitt uppehälle med våra produkter. […] De står inför nya utmaningar varje dag. Vi måste analysera dessa utmaningar exakt för att kunna ta fram och tillverka produkter och system som underlättar våra kunders arbete.”

 

”Vi på Metabo är övertygade om att ömsesidig uppskattning bygger på lyhördhet. Det lägger grunden för ett öppet och tillitsfullt samarbete och respektfull hantering av våra kunders behov. Det är en fast del av vår kultur, kräver aktivt handlande och skapar förutsättningar för långvarig framgång för företaget.

 

Vårt företags värderingar

Förtroende

är möjligtvis den viktigaste värderingen hos Metabo. Ett bevis på detta: Av alla värderingar är det denna som förekommer mest i vår uppträdandekod.
Framför allt i kapitlet om kundrelationer och den avslutande formuleringen

 

”Våra kunder har förtroende för Metabo. De vet varför”.

Mod

Att fatta modiga beslut innebär för oss att inta en tydlig ståndpunkt – som Metabo-representant och med Metabo-produkter.

Passion

Att arbeta passionerat med något innebär att lägga ner själ och hjärta i uppdraget. Med entusiasm som smittar av sig. Många av våra kollegor påstår sig till och med ha ”grönt blod” – ett begrepp som grundar sig på en central formulering i vår kodex:

 

”I varje Metabo slår ett hjärta!”

Dynamik

är inget självändamål utan nödvändigt eftersom världen runt oss förändras i rasande takt. Vi vill vara rörliga, vi vill kunna anpassa oss där detta behövs och vi vill hålla fast vid det invanda om detta är meningsfullt. Allt måste ständigt ifrågasättas. Eller som vissa av oss säger:

 

”Vi var flexibla innan det blev på modet.”