Vi fäster största vikt vid skyddet av användarens hälsa:

På byggarbetsplatser och i verkstaden kan det bildas olika typer av damm, t.ex. trä-, gips-, bly- och fiberdamm. Dessa är skadliga för hälsan och vissa kan till och med orsaka lungcancer. Vid vissa typer av arbeten kan dammbelastningen vara extremt hög, till exempel om man tar bort kakel utan luftrenare. Därför bör de endast utföras med en effektivt dammutsugning. Utan effektiva motåtgärder skadar damm användarens hälsa.


Hur hög risken är beror självklart på typen av damm samt på hur stor och hur varaktig exponeringen är. De kraftfulla allsugarna från Metabo skyddar både användare och arbetsmiljö. Slutligen leder mindre damm i luften även till längre livslängd för ditt elverktyg. Damm som sugits in i maskinen kan nämligen inte längre avlagras på kontakterna eller motorn i din maskin.

 

L-allsugare:

Damm kan vara skadligt för hälsan. Våra L-allsugare fångar upp 99 % av dammet och säkerställer därmed högt användarskydd.

 

L-allsugare lämpar sig för:

 

  • Damm med AGV-värden > 1mg /m3
  • Mindre farligt damm
  • Till exempel: Husdamm, gips

 

 

M-allsugare:

Våra M-allsugare har hög filteravskiljningseffekt och leder upp till 99,9 % av det damm som bildas vid slipning, sågning eller fräsning direkt till allsugaren istället för till användarens lungor. På så sätt hålls även arbetsplatsen ren.

 

M-allsugare lämpar sig för:

 

  • Damm med AGV-värden > 0,1 mg/m³
  • Damm med medelhög hälsorisk (bok/ek)
  • Mineraliskt damm i klass M, t.ex. kvartsdamm

H-allsugare:

Våra H-allsugare har en filteravskiljningskapacitet på upp till 99,95 % och fångar upp till och med farligt damm. Det skyddar användaren och håller arbetsmiljön ren.


H-allsugare lämpar sig för:

 

  • Damm med AGV-värden < 0,1 mg/m3
  • Cancerframkallande damm
  • Damm med sjukdomsalstrande organismer
  • Till exempel: Krom, nickel, sanering av mögelsvamp

 


Lämpliga tillbehör till Metabos allsugare

Metabo erbjuder ett brett utbud av tillbehör som kan användas i en mängd olika maskiner och tillämpningar för dammutsugning.