• Mätteknik

Mätteknik

Mätteknik

 

Precisa och kompakta: lasermätare från Metabo

Med de robusta och precisa lasermätarna från Metabo genomför du exakta mätningar vid inredningsarbeten. Gipsarbetare, snickare och kakelläggare orienterar sig längs de exakta linjerna, sätter väl synliga lodpunkter och mäter avstånd exakt på millimetern. Alla lasermätare kan användas utan ytterligare hjälpmedel och bidrar därmed till att spara både tid och pengar.

Orientering över hela rummet med våra precisa lasermätare

Flerlinjelasern MLL 3-20 kombinerar fördelarna med en punktlaser med de hos en korslinjelaser. Den högvärdiga enheten projicerar en horisontell linje på 360° samt två vertikala linjer i rät vinkel i rummet. Den integrerade pendeln gör att lasern nivelleras automatiskt i ett område av ± 4°. Medföljande laserglasögon gör det enklare att urskilja lasermarkeringarna.

Korslinjelasern KLL 2-20 kastar en horisontell och en vertikal linje i rummet samt en lodpunkt på golv och tak. Med ett knapptryck kan laserstrålarna dessutom visa konturerna för en gipsvägg. Punktlasern PL 5-30 projicerar fem laserpunkter i rummet – framåt, i sidorna samt på golv och tak. Multilinje-, korslinje- och punktlasrar är utrustade med en ståfot som kan dras ut fram till gipsprofilens höjd och underlättar markeringen av golvpositioner. En sällsynt jordartsmagnet med hög magnetkraft, en anslutningsgänga för stativ och metallöglor för spännband gör de tre enheterna flexibla i användningen.

Lasermätare från Metabo – precisa vinkel- och avståndsmätningar

Golvlinjelasern BLL 2-15 projicerar en rät vinkel på underlaget med sina båda laserstrålar och är den perfekta hjälpredan för golvläggningsarbeten. Den integrerade libellen möjliggör perfekt inriktning även på ojämnt underlag. Med instickssockeln kan enheten även användas vid kakelkanter. Med sin praktiska design får BLL 2-15 plats i alla hörn och hjälper dig att kontrollera rätvinkligheten i rum. De båda laseravståndsmätarna LD 60 och LD 30 är särskilt praktiska tack vare sitt behändiga fickformat och ISO-godkänd mätkvalitet. LD 30 mäter längd, yta och volym och visar avståndsändringar med hjälp av en funktion för kontinuerlig mätning. En extrafunktion på LD 60 är beräkningen av delsträckor. Metabo erbjuder passande systemtillbehör för sina lasermätare, bland annat teleskopshandtag, vevstativ och korsspår för finjustering av enhetens position.