Nästan 100 års samlad kompetens från Metabo. Läro- och händelserikt.

Vi sätter våra kunder i främsta rummet och fokuserar på lösningar som underlättar tuffa arbetsuppgifter på byggarbetsplatsen, i verkstäder och i produktionshallar. Vi har därför tagit fram kursmoduler som är indelade efter produktvärldar, användningar, material och även efter specifika säljaspekter. På så sätt kan vi förmedla målgruppsanpassade problemlösningar till personal hos våra återförsäljare som vill veta mer om Metabo och Metabo-produkter för att optimera sitt egna arbetsområde.


Deras framgång är nämligen vårt främsta mål.

 


Kontaktperson

Uwe Hilsenbeck

Föreläsare
Kursledning

Steve Janzen

Organisation

Steffen Striebel

Föreläsare