• Bassatser

Bassatser

Bassatser batteripaket med laddare
Best.nr
Bassats 3 x 5,2 Ah (685048000)
 • 3 x Li-Power-batteripaket 18 V/5,2 Ah
 • Snabbladdare ASC 145

Typ av batteripaket: Li-Power
Batteripaketets spänning: 18 V
Batterikapacitet: 3 x 5.2 Ah
685048000
     
Bassats 3 x 4,0 Ah (685049000)
 • 3 x Li-Power-batteripaket 18 V/4,0 Ah
 • Laddare ASC 55

Typ av batteripaket: Li-Power
Batteripaketets spänning: 18 V
Batterikapacitet: 3 x 4 Ah
685049000
     
Bassats 2 x 4,0 Ah (685050000)
 • 2 x Li-Power-batteripaket 18V/4,0 Ah
 • Laddare ASC 55

Typ av batteripaket: Li-Power
Batteripaketets spänning: 18 V
Batterikapacitet: 2 x 4 Ah
685050000
     
Bassats 2 x 5,2 Ah (685051000)
 • 2 x Li-Power-batteripaket 18V/5,2 Ah
 • Snabbladdare ASC 145

Typ av batteripaket: Li-Power
Batteripaketets spänning: 18 V
Batterikapacitet: 2 x 5.2 Ah
685051000
     
Bassats 3 x LiHD 5,5 Ah + metaBOX 145 (685069000)
 • 3 x LiHD batteripaket 18 V/5.5 Ah
 • Snabbladdare ASC 145
 • metaBOX 145

Typ av batteripaket: LiHD
Batteripaketets spänning: 18 V
Batterikapacitet: 3 x 5.5 Ah
685069000
     
Bassats 3 x LiHD 5,5 Ah (685074000)
 • 3 x LiHD batteripaket 18 V/5,5 Ah
 • Snabbladdare ASC 145

Typ av batteripaket: LiHD
Batteripaketets spänning: 18 V
Batterikapacitet: 3 x 5.5 Ah
685074000
     
Bassats 2 x LiHD 5,5 Ah + metaBOX 145 (685077000)
 • 2 x LiHD batteripaket 18 V/5,5 Ah
 • Snabbladdare ASC 145
 • metaBOX 145

Typ av batteripaket: LiHD
Batteripaketets spänning: 18 V
Batterikapacitet: 2 x 5.5 Ah
685077000
     
Bassats 2 x LiHD 5.5 Ah (685122000)
 • 2 x LiHD batteripaket 18 V/5,5 Ah
 • Snabbladdare ASC 145

Typ av batteripaket: LiHD
Batteripaketets spänning: 18 V
Batterikapacitet: 2 x 5.5 Ah
685122000
     
Bassats 2 x LiHD 8,0 Ah + metaBOX 145 (685131000)
 • 2 x LiHD batteripaket 18 V/8,0 Ah
 • Snabbladdare ASC 145
 • metaBOX 145

Typ av batteripaket: LiHD
Batteripaketets spänning: 18 V
Batterikapacitet: 2 x 8 Ah
685131000
     
Bassats 3 x LiHD 4,0 Ah (685132000)
 • 3 x LiHD batteripaket 18 V/4,0 Ah
 • Laddare ASC 55

Typ av batteripaket: LiHD
Batteripaketets spänning: 18 V
Batterikapacitet: 3 x 4 Ah
685132000
     
Bassats 3 x LiHD 4,0 Ah + metaBOX 145 (685133000)
 • 3 x LiHD batteripaket 18 V/4,0 Ah
 • Laddare ASC 55
 • metaBOX 145

Typ av batteripaket: LiHD
Batteripaketets spänning: 18 V
Batterikapacitet: 3 x 4 Ah
685133000
     
Bassats 4 x LiHD 8,0 Ah + ASC 145 Duo + metaBOX 145 (685135000)
 • 4 x LiHD batteripaket 18 V/8,0 Ah
 • Snabbladdare ASC 145 Duo
 • metaBOX 145

Typ av batteripaket: LiHD
Batteripaketets spänning: 18 V
Batterikapacitet: 4 x 8 Ah
685135000
     
Bassats LiHD 1 x 4,0 Ah + 1 x 5,5 Ah + metaBOX 145 (685136000)
 • 1 x LiHD batteripaket 18 V/4,0 Ah + 1 x LiHD batteripaket 18 V/5,5 Ah
 • Laddare ASC 55
 • metaBOX 145

Typ av batteripaket: LiHD
Batteripaketets spänning: 18 V
Batterikapacitet: 1 x 5.5 / 1 x 4 Ah
685136000
     
Bassats 2x LiHD 10Ah + ASC 145 + metaBOX (685142000)
 • 2 x LiHD batteripaket 18 V/10,0 Ah
 • Snabbladdare ASC 145
 • metaBOX 145

Typ av batteripaket: LiHD
Batteripaketets spänning: 18 V
Batterikapacitet: 2 x 10 Ah
685142000
     
Bassats 4x LiHD 10Ah + ASC 145 DUO + metaBOX (685143000)
 • 4 x LiHD batteripaket 18 V/10,0 Ah
 • Snabbladdare ASC 145 DUO
 • metaBOX 145

Typ av batteripaket: LiHD
Batteripaketets spänning: 18 V
Batterikapacitet: 4 x 10 Ah
685143000
     
Bassats LiHD 1 x 4,0 Ah + 1 x 5,5 Ah (685160000)
 • 1 x LiHD batteripaket 18 V/4,0 Ah + 1 x LiHD batteripaket 18 V/5,5 Ah
 • Laddare ASC 55

Typ av batteripaket: LiHD
Batteripaketets spänning: 18 V
Batterikapacitet: 1 x 5.5 / 1 x 4 Ah
685160000
     
Bassats 2 x 2,0 Ah (685161000)
 • 2 x Li-Power-batteripaket 18 V/2,0 Ah
 • Laddare SC 30

Typ av batteripaket: Li-Power
Batteripaketets spänning: 18 V
Batterikapacitet: 2 x 2 Ah
685161000
     
Bassats 2 x LiHD 4.0 Ah (685163000)
 • 2 x LiHD batteripaket 18 V/4,0 Ah
 • Laddare ASC 55

Typ av batteripaket: LiHD
Batteripaketets spänning: 18 V
Batterikapacitet: 2 x 4 Ah
685163000
     
Bassats 12V 2 x 2,0 Ah (685300000)
 • 2 x Li-Power-batteripaket 12 V/2,0 Ah
 • Laddare SC 30

Typ av batteripaket: Li-Power
Batteripaketets spänning: 12 V
Batterikapacitet: 2 x 2 Ah
685300000
     
Bassats 12V 2 x LiHD 4,0 Ah (685301000)
 • 2 x LiHD batteripaket 12 V/4,0 Ah
 • Laddare ASC 55

Typ av batteripaket: LiHD
Batteripaketets spänning: 12 V
Batterikapacitet: 2 x 4 Ah
685301000