Säkerhet

Högre säkerhet för din personal.

Ju tuffare arbetsuppgift ett elverktyg har, desto viktigare är det att skydda användarens hälsa på bästa möjliga sätt. Metabos maskiner för industriell användning uppfyller med råge alla relevanta krav. De skyddar dessutom användaren mot olyckor genom innovativa, delvis patenterade säkerhetssystem och förebygger utmattning och arbetsskador.

Användarskydd och olycksförebyggande

Högsta säkerhet

 • Protect Safety Switch (säkerhetsbrytare) som omedelbart slår från maskinen när brytaren släpps samt skydd mot återstart efter strömavbrott.


Autobalanserare

 • 50 % mindre vibrationer i händer och armar

 • Längre livslängd hos maskinen

 • Dubbelt så lång gångtid för slipskivorna

Se videofilm om autobalanserare


Metabos patenterade skivbroms

 

 • Det snabbaste bromssystemet för högsta användarskydd (2 sek.)

 • Unikt system med 100 % funktionsduglighet även vid strömavbrott

Se videofilm om skivbromsMetabo S-automatic säkerhetskoppling

 

 • Mekanisk säkerhetskoppling Metabo S-automatic: minimerar rekylverkan till den lägsta nivån på marknaden om skivan skulle blockera – skyddar användaren optimalt och gör att man snabbt kan återuppta arbetet

 • Unik för Metabo sedan 1966


Elektronik

 • Skydd mot återstart:
  Minskad olycksrisk efter strömavbrott eller om kontakten dras ut av misstag.
  Om strömförsörjningen avbryts och sedan återupprättas måste vinkelslipmaskinen slås från och till igen av användaren för att förhindra att den startar av misstag.

 • Reglerbart varvtal för alla användningsområdet

 • Konstant lastvarvtal för snabbt arbetsförlopp

 • Mjukstart:
  Skyddar mot olyckor vid påslagning. Tack vare reducerad rekylverkan vid påslagning har du alltid fullständig kontroll över vinkelslipmaskinen.


Se videofilm om elektronik

 


Ventilationssystem

 • Genomgående ventilation utanför greppområdet

 • Högsta skydd mot överhettning och överbelastning av motorn
Metabo Quick verktygsbyte
snabbt, bekvämt och säkert utan nycklar.

Se videofilm om M-Quick


Tillförlitliga säkerhetslösningar

 • Högsta arbetssäkerhet
  tack vare kopplingsbar permanentmagnet med hög hållkraftsom är oberoende av strömförsörjningen.


 • Säkerhetsbälte
  säkrar maskinen mot fall – för användning på vertikala eller sneda ytor.