Bygghantverk och renovering

Metabo - partner för bygghantverksbranschen

Från råkonstruktion till utbyggnad, sanering, renovering och modernisering: Vi utvecklar och tillverkar optimala lösningar för Metabo-partner inom byggbranschen inom följande områden:

  • Borrning/skruvning
  • Kapning/slipning
  • Sågning

Vi sätter fokus på användningsområdena tak- och träbygge, fönsterkonstruktioner, vägg och fasad, stomkomplettering, installation, golvläggning, kakelläggning samt trädgårdsarbeten och skötsel av grönytor.

Användningsområden

Vi analyserade olika byggbranscher, deras arbetsuppgifter och de verktyg som används. Vi identifierade sex viktiga användningsområden.

Batterisystem

Ett beslut för framtiden: Vår vision - din ultimata frihet.

Bygg och sanera med system

Lossbrytning, förberedelse eller utbyggnad: Hos Metabo hittar du lämpliga verktyg för alla arbetsmoment inom varje användningsområde.

Servicetjänster

Snabbt, professionellt och rättvist. Metabo service.

Metabo i dialog

Vi har följande motto: Tillbehör är utgångspunkten för alla bra idéer.

Systemlösningar

För maximal produktivitet och optimala arbetsresultat.