• Adapter för batteripaket

Adapter för batteripaket

Adapter för batteripaket med inskjutsplats 12 V
Best.nr
PowerMaxx-adapter 12 V (625225000)
  • Batteriadaptern krävs för alternativ drivning av PowerMaxx-maskiner för 10,8- eller 12 V-insticksbatteripaket med ett 12 V-skjutbatteripaket

625225000