Filterpatron SPA 1200 / 1702 (0920016529)

  • Certifierad för uppsugning av hälsofarligt damm av dammklass M (yrkeshygieniskt gränsvärde ≥ 0,1 mg/m³)
  • Filteryta 5,2 m²
  • Ø 327 x 857 mm
  • Motsvarar dammklass M
Maskinerna på bilderna kan avvika gällande utrustning och tekniska detaljer, beroende på konfiguration.
Beakta leveransomfattningen i produktbeskrivningen.
Tillbehör ingår endast om detta anges i leveransomfattningen.
Karakteristika
Passar till
SPA 1700 D / SPA 1701 W / SPA 1702 W / SPA 1200