Utrustningsproduktion

Inom området utrustningsproduktion tillverkas samtliga anordningar och spännmedel för våra monterings- och tillverkningsanläggningar.
Viktiga beståndsdelar är dessutom reparation, ändring och underhåll av former och verktyg.
Alla nödvändiga arbeten kan utföras snabbt av egen, kvalificerad personal på plats i Nürtingen.