Montering

Mer än 170 medarbetare monterar och konfektionerar komponenter och slutprodukter på manuella, hybrida och helautomatiska monteringsanordningar.