• Perfekt för tunnflytande material
  • Blandningseffekt uppifrån och ned, spiralerna trycker blandningsmaterialet uppifrån och ned, ringen skyddar behållaren
  • Lämpar sig särskilt för färger, lacker, grunderingar, lätt krämig puts, tunna beläggningar, gjutmassor, dispersionslim
  • Rörkorgens och spiralens utformning gör det möjligt att arbeta med tunnflytande material utan stänk
Maskinerna på bilderna kan avvika gällande utrustning och tekniska detaljer, beroende på konfiguration.
Beakta leveransomfattningen i produktbeskrivningen.
Tillbehör ingår endast om detta anges i leveransomfattningen.
Karakteristika
diametrar
120 mm
Längd
590 mm
Max. materialmängd
20 - 30 kg
skafttyp
M 14