Torrkörningsskydd-stoppbrytare 10 m (0903028521)

  • Torrkörningsskydd för hushållsvattensystem, trädgårdspumpar, dränkbara pumpar, dränkbara tryckpumpar
  • Nivåvakt med 10 meter kabellängd
  • Vid uppsugning ur tankar, dammar eller bäckar slår nivåvakten automatiskt till/från pumparna beroende på vattennivån
  • Kontakt-/uttagskombination
Maskinerna på bilderna kan avvika gällande utrustning och tekniska detaljer, beroende på konfiguration.
Beakta leveransomfattningen i produktbeskrivningen.
Tillbehör ingår endast om detta anges i leveransomfattningen.