• För anslutning av dränkbara pumpar till snabbkopplingar eller utlopps-, sug- och trädgårdsslangar
  • 1" IG x 1"IG / 1 1/4" YG
Maskinerna på bilderna kan avvika gällande utrustning och tekniska detaljer, beroende på konfiguration.
Beakta leveransomfattningen i produktbeskrivningen.
Tillbehör ingår endast om detta anges i leveransomfattningen.