• För anslutning av dränkbara pumpar eller hushållsvattenssystem, till utlopps-, sug- eller trädgårdsslangar
  • 1 1/2" YG x 2" hylsa x 1 1/4" YG x 1 1/2" hylsa
Maskinerna på bilderna kan avvika gällande utrustning och tekniska detaljer, beroende på konfiguration.
Beakta leveransomfattningen i produktbeskrivningen.
Tillbehör ingår endast om detta anges i leveransomfattningen.