• För anslutning av dränkbara pumpar eller hushållsvattenssystem, till utlopps-, sug- eller trädgårdsslangar
  • 1" YG x 1" hylsa x 3/4" YG x 3/4" hylsa
Maskinerna på bilderna kan avvika gällande utrustning och tekniska detaljer, beroende på konfiguration.
Beakta leveransomfattningen i produktbeskrivningen.
Tillbehör ingår endast om detta anges i leveransomfattningen.