• Syntetiskt, mineraliskt blästringsmedel som inte orsakar silikos
  • Kornstorlek 0,2 - 0,5 mm
  • Kanister innehåll 8 kg
  • Aluminiumsilikat glassmälta
Maskinerna på bilderna kan avvika gällande utrustning och tekniska detaljer, beroende på konfiguration.
Beakta leveransomfattningen i produktbeskrivningen.
Tillbehör ingår endast om detta anges i leveransomfattningen.