• Bestående av: HSS-TiN-metallborr (14 st.): 1,5 mm x 2, 2,0 mm x 2, 2,5 mm x 1, 3,0 mm x 2, 3,5 mm x 1, 4,0 mm x 1, 4,5 mm x 1, 5,0 mm x 1, 5,5 mm x 1, 6,0 mm x 1, 6,5 mm x 1
  • HM-stenborr (7 st.): 4,0 mm x 1, 5,0 mm x 1, 6,0 mm x 2, 7,0 mm x 1, 8,0 mm x 1, 10,0 mm x 1
  • Träborr (s St.): vardera 1 x 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm; träborr med sidoskär (2 st.): vardera 1 x 16,0 mm, 22,0 mm
  • S 2-bits, L= 25 mm (18 st.): vardera 1 x PH 1, PH 2, PH 2, PH 3; PZ 1, PZ 2, PZ 2, PZ 3; SL 4, SL 6, SL 7
  • T 15, T 20, T 25; H 3, H 4, H 5, H 6; hylsnyckel (4 st.): vardera 1 x 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm
  • 1 x schablon, 1 x tapetseringskniv, 1 x magn. bitshållare, 1 x försänkare, 1 x hylsnyckeladapter
  • Högvärdig, robust kassett i speciell Metabo-design
Maskinerna på bilderna kan avvika gällande utrustning och tekniska detaljer, beroende på konfiguration.
Beakta leveransomfattningen i produktbeskrivningen.
Tillbehör ingår endast om detta anges i leveransomfattningen.