10 slipband 90x100 mm, P 80, ZK (623474000)

  • Material: Zirkonkorund vid kornstorlek P 40, 60, 80, 120
  • Material: Normalkorund vid kornstorlek P 220 (623476000)
  • Avsedd för alla metaller, även för rostfritt stål
  • För borttagning av repor och slipning av svetsfogar
  • Endast i kombination med expansionsrullen 623470000
  • Högsta arbetshastighet: 30 m/s; rekommenderat: 20 m/s
Maskinerna på bilderna kan avvika gällande utrustning och tekniska detaljer, beroende på konfiguration.
Beakta leveransomfattningen i produktbeskrivningen.
Tillbehör ingår endast om detta anges i leveransomfattningen.
Karakteristika
diametrar
90 mm
bredd
100 mm
kornstorlek
P 80
försäljningsenhet
10