• För jämn mattering och satinering av rostfria stålytor och icke-järnmetaller
  • Avlägsnar små repor och rengör ytor
  • Elastisk nylonfilt med korn, anordnad i vågor runt kärnan
  • Max varvtal: 5 900; rekommenderat varvtal: 3 000/min
Maskinerna på bilderna kan avvika gällande utrustning och tekniska detaljer, beroende på konfiguration.
Beakta leveransomfattningen i produktbeskrivningen.
Tillbehör ingår endast om detta anges i leveransomfattningen.
Karakteristika
diametrar
100 mm
bredd
100 mm
kornstorlek
P 180
försäljningsenhet
1