• Ersättningsaxel, som i leveransomfattningen
  • Kan bytas snabbt och enkelt utan verktyg direkt på byggarbetsplatsen
Maskinerna på bilderna kan avvika gällande utrustning och tekniska detaljer, beroende på konfiguration.
Beakta leveransomfattningen i produktbeskrivningen.
Tillbehör ingår endast om detta anges i leveransomfattningen.