25 slipgaller 225 mm, P 120, LS (626666000)

  • Lämpar sig särskilt för bearbetning av spackel vid stomkomplettering
  • Lämpar sig för spacklade ytor som ännu inte har härdat helt
Maskinerna på bilderna kan avvika gällande utrustning och tekniska detaljer, beroende på konfiguration.
Beakta leveransomfattningen i produktbeskrivningen.
Tillbehör ingår endast om detta anges i leveransomfattningen.
Karakteristika
diametrar
225 mm
kornstorlek
P 120
försäljningsenhet
25