10 slipdukar 225 mm, A 100, LS (626659000)

  • Lämpar sig för grovslipning, uppruggning, avfettning och mattering av ytor
  • Lämpar sig särskilt för grovslipning av laserade träytor som t.ex. laserade anslutning med not och fjäder
Maskinerna på bilderna kan avvika gällande utrustning och tekniska detaljer, beroende på konfiguration.
Beakta leveransomfattningen i produktbeskrivningen.
Tillbehör ingår endast om detta anges i leveransomfattningen.
Karakteristika
diametrar
225 mm
kornstorlek
A 100
försäljningsenhet
10