• För förlängning av slipbandsarmar. För användning av slipband med en bandlängd på 520 mm och 533 mm.
Maskinerna på bilderna kan avvika gällande utrustning och tekniska detaljer, beroende på konfiguration.
Beakta leveransomfattningen i produktbeskrivningen.
Tillbehör ingår endast om detta anges i leveransomfattningen.