Dammkassett FSR/FSX/FMS 200 Intec (625601000)

  • Dammkassett inkl. dammfilter 625602000
Maskinerna på bilderna kan avvika gällande utrustning och tekniska detaljer, beroende på konfiguration.
Beakta leveransomfattningen i produktbeskrivningen.
Tillbehör ingår endast om detta anges i leveransomfattningen.
Karakteristika
Avsedd för planslipmaskin/multislipmaskin
FMS 200 Intec / FSR 200 Intec
Avsedd för excenterslipmaskiner
FSX 200 Intec