Sänksågklinga "Starlock Plus" trä, HCS, 32 x 60 mm (626946000)

  • Precisa instickssnitt i trä
  • Konvex tandrad för enkel sågstart och prydliga snittresultat
  • Sänksågklingor med lasrad djupskala för exakta nedsänkningsdjup
Maskinerna på bilderna kan avvika gällande utrustning och tekniska detaljer, beroende på konfiguration.
Beakta leveransomfattningen i produktbeskrivningen.
Tillbehör ingår endast om detta anges i leveransomfattningen.
Karakteristika
Fäste
StarlockPlus
Materiallämplighet
mjukt trä
Material
HCS
Längd
60 mm
bredd
30 mm
Tanddelning
1,4 mm
försäljningsenhet
1