Cirkelsåganordning BAS 261 / 318 (631327000)

  • Max. matningshöjd:
  • BAS 261 Precision: 30 mm
  • BAS 318 Precision: 105 mm
  • För cirkulära snitt eller konformade snitt (med lutande bord)
  • Bandsågblad 6 mm för kurvsågning krävs
Maskinerna på bilderna kan avvika gällande utrustning och tekniska detaljer, beroende på konfiguration.
Beakta leveransomfattningen i produktbeskrivningen.
Tillbehör ingår endast om detta anges i leveransomfattningen.
Karakteristika
Passar till
Bandsågar / BAS 261 Precision / Bandsågar / BAS 318 Precision