Cirkelsåganordning BAS 260/ 315-600 (0909031249)

  • För cirkulära snitt eller konformade snitt (med lutande bord)
  • Diameter på 120 till 280 mm
  • Bandsågblad 6 mm för kurvsågning krävs
Maskinerna på bilderna kan avvika gällande utrustning och tekniska detaljer, beroende på konfiguration.
Beakta leveransomfattningen i produktbeskrivningen.
Tillbehör ingår endast om detta anges i leveransomfattningen.
Karakteristika
Passar till
Bandsågar / BAS 315 / 316 / Bandsågar / BAS 316 G / Bandsågar / BAS 317 Precision / Bandsågar / BAS 450 / Bandsågar / BAS 500 / Bandsågar / BAS 505 G / Bandsågar / BAS 600 / Bandsågar / BAS 505 Precision / Bandsågar / BAS 260 Swift