Kylsmörjstift för metallbearbetning (623443000)

  • Längre brukstid för verktyg som t.ex. kärnborrar, metallborrar, BiM-hålsågar, fräsar och sågblad
Maskinerna på bilderna kan avvika gällande utrustning och tekniska detaljer, beroende på konfiguration.
Beakta leveransomfattningen i produktbeskrivningen.
Tillbehör ingår endast om detta anges i leveransomfattningen.