• För anslutning av kap- och geringssågar till Metabo-allsugare
Maskinerna på bilderna kan avvika gällande utrustning och tekniska detaljer, beroende på konfiguration.
Beakta leveransomfattningen i produktbeskrivningen.
Tillbehör ingår endast om detta anges i leveransomfattningen.
Karakteristika
Passar till
KGS 255 / KGS 301 / KGS 303 / KGS 305 / KGT 300