• Stoppar även fint damm
  • Sats påsfilter med monterad filterplatta
  • (som reserv)
  • Motsvarar dammklass M
Maskinerna på bilderna kan avvika gällande utrustning och tekniska detaljer, beroende på konfiguration.
Beakta leveransomfattningen i produktbeskrivningen.
Tillbehör ingår endast om detta anges i leveransomfattningen.
Karakteristika
Passar till
SPA 2001 W / SPA 2001 D / SPA 2002 W / SPA 2002 D