• Självsugande
  • Avsedda för drivmotorer med varvtal på 1 800–2 600/min
  • Sätts in med tappen i drivmaskinens snabbchuck
  • Vattentemperatur: max 50° C
Maskinerna på bilderna kan avvika gällande utrustning och tekniska detaljer, beroende på konfiguration.
Beakta leveransomfattningen i produktbeskrivningen.
Tillbehör ingår endast om detta anges i leveransomfattningen.
Karakteristika
Största matningskapacitet
1500 l/h
Största sughöjd
2 m
Största matningshöjd
4 m
Anslutningsrör för slang
1/2"
vikt
0.1 kg