• För arbeten med HSS-bimetall-hålsågarna i kombination med fästskaften: 625215000 till 625218000
Maskinerna på bilderna kan avvika gällande utrustning och tekniska detaljer, beroende på konfiguration.
Beakta leveransomfattningen i produktbeskrivningen.
Tillbehör ingår endast om detta anges i leveransomfattningen.
Karakteristika
diametrar
6.35 mm