• Høvleknive

Høvleknive

Hårdmetal-vendeknive
best.nr.
10 hårdmetal-vendeknive til Ho (630272000)
  • Bestående af 10 hårdmetal-vendehøvleknive

egnet til: HO 18 LTX 20-82 / HO 26-82 / HO 0882
630272000
     
2 hårdmetal-vendeknive til Ho (630282000)
  • Bestående af 2 hårdmetal-vendehøvleknive; som reserve

egnet til: HO 18 LTX 20-82 / HO 26-82 / HO 0882
630282000