Garantierklæring

Producentens garantierklæring

Uden at de lovmæssige garantikrav berøres, yder Metabo en garanti i henhold til lovkravene i dit land, dog mindst 1 år. Garantien begynder på den dato, hvor maskinen bliver solgt til slutbrugeren. Derudover giver vi ved køb af en kompressor 10 års garanti mod gennemtæring af beholderen til trykluft.

Garantien dækker kun mangler, der skyldes materiale- eller produktionsfejl.

Ved krav i henhold til garantien skal den originale kvittering for salget med dato vedlægges. Reparationer under garantien må kun udføres af autoriserede Metabo servicestationer.

Ikke omfattet af garantien er:

  • forkert brug såsom overbelastning af maskinen (eks.: bajonetsave til paller), brug af ikke-tilladte værktøjer etc.

  • Anvendelse af vold, beskadigelse som følge af eksterne påvirkninger eller fremmedlegemer, f.eks. sand eller sten

  • Skader som følge af manglende overholdelse af brugsanvisningen, f.eks. tilslutning til forkert netspænding eller strømtype eller manglende overholdelse af samlingsvejledningen

  • normal slitage


Undtaget fra garantien er ligeledes maskiner, der helt eller delvist er demonterede.


XXL-garanti (Metabos 3 års garanti)

Registrerer du inden 4 uger en maskine købt efter januar 2004, giver Metabo en udvidet garanti på 3 år. Denne begynder også på datoen for salget af maskinen til slutbrugeren/køberen.

Registreringen kan kun ske online på www.metabo-service.com og skal udføres af køberen selv. Køberen får pr. e-mail tilsendt en bekræftelse på XXL-garantien og kan derefter udskrive den. Denne bekræftelse gælder altid en bestemt maskine.

Ved krav i henhold til garantien skal bekræftelsen for XXL-garantien eller udskriften af registreringen vedlægges den originale købskvittering med salgsdato.

XXL-garanti


Postadresse:
Metabo Danmark A/S
Helgeshøj Allé 12
DK-2630 Taastrup

E-mail: metabo@metabo.d
k

Telefon 43 31 34 00
Telefax 43 71 34 07