Reservedelsservice

Professionel og hurtig levering af reservedele

Bestil dine reservedele hos din forhandler. Han er fortrolig med dit elværktøj, har de nødvendige tekniske informationer og kan rådgive dig. I hastesager kan reservedele også bestilles direkte hos vores servicecenter.

Bemærk:
Reparation af elektrisk værktøj må kun udføres af faguddannede elektrikere!

8 års reservedelsgaranti

Vi giver dig en leveringsgaranti på 8 år for reservedele også efter produktionsophør.

Sådan finder du de rigtige data

Ved hjælp af typenummeret eller typebetegnelsen kan du finde den tilsvarende brugsanvisning eller reservedelsliste. Disse data står på typeskiltet på dit produkt.

Nummeret med rødt er typenummeret, nummeret med blå er serienummeret. Typebetegnelsen på maskinen har grøn understregning.

Reservedelsservice


Åbningstider:
Mandag til torsdag kl. 8:00 til 16:00
Fredag kl. 8:00 til 15:30

E-mail: metabo@metabo.dk

Telefon 43 31 34 00
Telefax 43 71 34 07

Postadresse:
Metabo Danmark A/S
Helgeshøj Allé 12
2630 Taastrup

Reservedele søg


Find de ønskede Metabo reservedele online!

Søg Metabo reservedele

Brugsanvisninger


Find den ønskede Metabo brugsanvisning online!

Søg efter brugsanvisning