Sikkerhed

Maksimal sikkerhed

Sikkerhed på arbejdspladsen er et af de dominerende emner inden for det industrielle miljø: Vores maskiner opfylder principielt de højeste krav inden for sikkerhed og sikrer derved blandt andet forlængede brugstider og lavere sygdomsfravær.

BRUGERBESKYTTELSE HAR FØRSTEPRIORITET.

Jo hårdere arbejdet er, desto mere gælder det om at beskytte brugerne af Metabos elværktøj optimalt. Vores produkter til industriel brug opfylder endog de strengeste sikkerhedsstandarder og grænseværdier for vibrationer (HAV). Innovative, til dels patenterede sikkerhedssystemer beskytter mod ulykker, sikrer medarbejderne mod træheds- og sygdomssymptomer og nedsætter således risikoen for tab.

Sikkerhed
Kontakt - industri


Vi glæder os til at høre fra dig!

E-mail: industrie@metabo.de