Vores retningslinjer

 

Retningslinjerne i vores virksomhedskultur genspejler vores værdier
De danner basis for vores samarbejde og for vores ledelsesforståelse i virksomheden - ligesom for relationerne til vores kunder.

 

 

Vores ageren er præget af respekt, gennemsigtighed og anerkendelse

"Vi arbejder i og med et klima, der præges af entydighed, respekt og åbenhed. […] Hver medarbejder hos Metabo kan stole på, at vedkommende når som helst og overalt finder støtte hos kollegerne i og uden for teamet. Vi lytter til hinanden, respekterer hinanden og opmuntrer til at have forskellige meninger og er i stand til at diskutere åbent. […] Vi lever op til vores holdninger og viser vores sande ansigt.“

 

"Vi er bevidst om vores ansvar for, at vi skal hjælpe vores kunder med at tjene til livets ophold med vores produkter. […] De konfronteres hver eneste dag til stadighed med nye udfordringer. Vi skal kende disse udfordringer meget præcist og udvikle og fremstille produkter og systemer til vores kunder, der gør deres arbejde lettere.“

 

"Hos Metabo er vi af den faste overbevisning, at det at lytte er et udtryk for gensidig anerkendelse. At lytte danner basis for et åbent og tillidsfuldt samarbejde og en respektfuld håndtering af vores kunders behov. Det er en fast bestanddel af vores kultur, kræver aktiv handling og skaber forudsætningerne for en konstant og bæredygtig succes i virksomheden.“

 

Our corporate values

Tillid

er måske den vigtigste værdi hos Metabo. Et tegn herpå: Af alle værdier dukker tillid oftest op i vores målsætninger.
Især i afsnittet vedrørende kunderelationer og der, hvor der til sidst står

 

"Vores kunder har tillid til Metabo. De ved hvorfor."

Mod

At træffe modige afgørelser er for os: tydeligt at indtage et standpunkt - som Metabo-menneske og med Metabos produkter.

Engagement

At arbejde for noget med engagement betyder at gøre det virkeligt gerne og med fuld indsats. Med en slags smittende begejstring. Mange af vores kolleger sider endog om sig selv 'jeg har grønt blod' - en sætning, der læner sig op af en central formulering i vores målsætning:

 

"I hver Metabo er der et hjerte, der slår!"

Dynamik

er ikke noget mål i sig selv, men er nødvendig, fordi verden omkring os helt enkelt ændrer sig så hurtigt. Vi vil forblive bevægelige, kunne ændre os, hvor det giver mening, og være bestandige, hvor det er muligt. Der skal altid stilles spørgsmål ved alt. Nogle af os siger:

 

"Vi var allerede agile, inden det blev cool at være det“.