Juridiske oplysninger

Juridiske oplysninger

© Copyright 2024 Metabowerke GmbH (Metabo)

Betingelser for anvendelse

Denne informations- og kommunikationstjeneste stilles til rådighed for dig af Metabowerke GmbH (Metabo), Postfach 1229, D-72602 Nürtingen.

Ved brug af tjenesten accepterer brugerne uden begrænsning eller forbehold de følgende betingelser for anvendelse.

Ophavsret - Alle rettigheder forbeholdes

De informationer (tekster, billeder, grafiske visninger, animationer, medieobjekter samt placeringen heraf), der vises på dette websted, er underlagt ophavsret og andre beskyttelseslove.

Indholdet af disse sider må ikke kopieres, ændres eller gøres tilgængeligt for tredjepart i kommercielt øjemed uden Metabos tilladelse. Især er kopiering, oversættelse og lagring og redigering i andre elektroniske medier forbudt.

Nogle sider indeholder billeder, tekster eller medieobjekter der er underlagt tredjeparts ophavsret. For eksempel:

Apple, the Apple logo and the App Store Badge are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google Play og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google LLC.

Fabrikater

Medmindre andet er angivet, er alle varemærker på Metabos websted beskyttede i henhold til lovgivningen om varemærker. Dette gælder især for varemærker, mærkelogoer, firmalogoer og andre mærker, der tilhører Metabo. Varemærker og designelementer, der anvendes på disse sider, er intellektuel ejendomsret, der tilhører Metabowerke GmbH, Tyskland.

Ansvarsfraskrivelse

Informationerne på dette websted er udformede med den størst mulige omhu. Alligevel kan vi ikke garantere, at de anførte informationer er fejlfrie og præcise.

Derfor fralægger Metabo sig ethvert ansvar for skader, der måtte opstå direkte eller indirekte som følge af anvendelsen af informationer på dette websted.

Metabo kan kun gøres ansvarlig for sådanne skader i forbindelse med brug af denne hjemmeside, der skyldes forsætlighed eller grov uagtsomhed.

Hvis du er en forretningsmand i henhold til tysk handelslov [HGB], og skaden skyldes forsætlighed eller grov uagtsomhed, begrænses Metabos ansvar til den typiske skade, der med rimelighed kunne forudses, medmindre der handles forsætligt eller der foreligger undladelse fra sælgerens ledelse, eller der foreligger en væsentlig, ansvarspådragende tilsidesættelse af kontraktlige aftaler. Metabos hæftelse for produktansvar samt i henhold til garantiaftaler berøres ikke heraf.  De førnævnte ansvarsfraskrivelser finder heller ikke anvendelse ved skader på personers liv, legeme eller helbred.

Denne webside indeholder links til tredjeparts tilbud via eksterne links. Metabo har ikke nogen indflydelse på indholdet i disse tilbud via links, således at Metabo fralægger sig ethvert ansvar for sådanne indhold.

Hvis vi konstaterer, eller andre gør os opmærksom på, at vi har links til websteder med illegale indhold, vil vi så vidt muligt fjerne disse links.

Gyldighed

Betingelserne for anvendelse er underlagt tysk ret, og den internationale købelov - CISG - finder ikke anvendelse. Værneting for tvistemål vedrørende denne hjemmeside er Nürtingen.

Hvis enkelte bestemmelser i disse betingelser for brug er eller bliver ugyldige, berøres gyldigheden af de øvrige bestemmelser ikke heraf.

Lovmæssige oplysninger om databeskyttelse

Lovmæssige oplysninger om databeskyttelse kan ses i vores Informationer om databeskyttelse