Databeskyttelse

Generelle oplysninger om databehandling i forbindelse med vores internetside

Registrering af data ved åbning af denne internetside
Når du går ind på vores internetside, registrerer vi din IP-adresse, websiden, hvorfra vores fil blev åbnet, navnet på filen, datoen og klokkeslæt for åbning, overført datamængde og melding om resultatet af åbningen (weblog). Sådan optimerer vi vores webside. Men vi forbinder ikke disse data med din person.

Cookies
Vores websted anvender cookies. Du kan slå lagringen af cookies fra i din browser. Men i så fald kan du måske ikke bruge alle funktioner på vores webside.

Eksterne links
Vores webside indeholder links til eksterne udbyderes sider (tredjepart). Vores erklæring om databeskyttelse gælder kun for vores egen webside. Læs evt. de eksterne udbyderes erklæringer om databeskyttelse.

Videregivelse af dine data
I forbindelse med de følgende anvendelser videregiver vi dine data til vores samarbejdspartnere, når det er formålstjenligt (servicevirksomheder, dattervirksomheder og importører). Disse samarbejdspartnere forpligter vi til at overholde datahemmeligheden. Nogle af vores samarbejdspartnere har hjemsted uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Vores importører og datterselskaber finder du her  

Derudover formidles der kun data til tredjepart, hvis vi i henhold til loven eller ved domstolsafgørelse er forpligtede til det, eller hvis formidlingen af data er nødvendig for retsforfølgelse eller for forfølgelse af straffesager.

Google Analytics
Vi anvender Google Analytics fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, til analyse af brugen af vores webside. Din IP-adresse blive forkortet inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) af Google, inden den overføres til Google, USA. Kun i undtagelsestilfælde bliver den fuldstændige IP-adresse overført, men kun i forkortet udgave.

Google står inde for, at den i forbindelse med Google Analytics overførte IP-adresse fra din browser, ikke sammenkobles med andre personlige data hos Google.

Google Analytics anvender 'cookies' (se ovenfor). Du kan forhindre Googles behandling af de data, der registreres i forbindelse hermed. Download den browser-add-on, der findes i forbindelse hermed og installer den. Yderligere oplysninger om databeskyttelsen hos Google-Analytics finder du her.

Pseudonym eller anonym (ikke-identificeret) brug
Hjælp i din browseren fortæller dig, hvordan du forhindrer eller vanskeliggør tredjeparts forfølgelse af dine aktiviteter på nettet. Søg i hjælp efer "tracking“.

Du kan i indtastningsfelterne på vores webside angive andre personlige data end dine egne ("pseudonymer“). Hvis du indtaster andres data uden at have indhentet deres samtykke, overtræder du deres ret til databeskyttelse. Desuden er der, hvis der angives forkerte data, nogle formål, vi ikke kan opfylde (fx garantikrav, svarmail).

Sociale netværk
På vores websted anvender vi sociale plugins fra følgende udbydere:

Facebook  
Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
anvendte plugins og deres udseende

Google+    
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
anvendte plugins og deres udseende

YouTube   
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Udseende

Twitter       
Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103
anvendte plugins og deres udseende

Hvis du åbner en side i vores internetpræsentation, der indeholder en sådan plugin, eller hvis du trykker på en knap til det sociale netværk (f.eks. ved klik på „Synes godt om“-, „+1“- eller „Tweet“- knap), modtager den pågældende udbyder din IP-adresse og data om dit besøg på siden direkte, også selv om du ikke har nogen profil hos den pågældende udbyder eller ikke er logget på.

Hvis du er logget på et socialt netværk, kan udbyderen umiddelbart allokere dit besøg på vores websted til din profil og offentliggøre det. Hvis du vil forhindre det, skal du logge dig af det pågældende sociale netværk, inden du trykker på knappen.
Den pågældende udbyder gemmer som regel denne information på sin server uden for EØS.

Formålet med og omfanget af denne registrering af data og udbydernes videre behandling og brug af disse data samt dine rettigheder og indstillingsmuligheder i forbindelse hermed til beskyttelse af dit privatliv kan du se i udbydernes oplysninger om databeskyttelse.


Databehandling i forbindelse med særlige applikationer

XXL-garanti
Behandlingen (f.eks. registrering, transmission og brug) af personlige data tjener udelukkende til velkomst og til realiseringen af XXL-garantien eller til brug ved evt. returopkald. Dataene ligger på en udbyders server i Tyskland. Denne er forpligtet til at overholde loven om databeskyttelse. Til disse formål kan der ske datatransmission til serveren hos det ansvarlige dattersalgsselskab under Metabo eller importøren.

Registrerer en forhandler produkter på vegne af en køber, bliver disse data også udvekslet mellem Metabos server og forhandleren. Forhandlere, importører og dattersalgsselskaber er forpligtede til at behandle personlige data i henhold til lovens forskrifter, således at den til enhver tid gældende standard for databeskyttelse i Tyskland eller i destinationslandet overholdes.

Køberen kan når som helst gøre indsigelse mod behandlingen af hans data online på brugerkontoen for XXL-garantien, pr. e-mail til xxlsupport@metabo.de eller med brev til den ansvarlige hos Metabowerke GmbH, D-72622 Nürtingen.

Nyhedsbrev
På vores hjemmeside kan du tilmelde dig nyhedsbrevet fra Metabo. Når du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, modtager du fra os interessante informationer, tilbud og nyheder om Metabo og om vores produkter.

Dit samtykke til brug af dine data til reklame kan d når som helst tilbagekalde, f.eks. skriftligt til Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, D-72622 Nürtingen, pr. e-mail til info@metabo.de eller ved at klikke på linket for afmelding i slutningen af hver reklame-e-mail.

Til udsendelse af vores nyhedsbrev anvender vi Newsletter2Go, et tilbud fra Newsletter2Go GmbH, Nürnberger Str. 8, D-10787 Berlin. Newsletter2Go leverer analyseinstrumenter, der gør det muligt at få udsagn om resultatet af forsendelsen af nyhedsbreve og bruger til det bl.a. Google Analytics. Disse analyser foretages af grupper og anvendes ikke af os til individuel evaluering af modtagerne af nyhedsbrevet. Yderligere informationer kan du se i bestemmelserne om databeskyttelse hos Newsletter2Go www.newsletter2go.de/datenschutz.

Konkurrencer
Ved arrangering af konkurrencer bruger vi - hvis du ønsker det - kun personlige data, der er nødvendige til gennemførelse af konkurrencen, f.eks. til forsendelse af gevinster. Din personlige data bliver slettet, så snart de ikke længere er nødvendige til gennemførelsen af konkurrencen, hvis du ikke giver samtykke til yderligere anvendelse, og hvis det ikke er i strid med lovmæssige bestemmelser om opbevaring.

Kontaktformular, forbedringsforslag, rundspørger
De data, der modtages via vores kontakt-, forbedringsforslags- eller rundspørgeformular anvender vi kun til behandling af forbedringsforslag, rundspørger og forespørgsler, der sendes til os i forbindelse med din meddelelse. Efter behandlingen af forslagene, rundspørgerne eller forespørgslerne slettes de registrerede data.


Valoriseringstjenesten
Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, D-72622 Nürtingen

Kontakt for spørgsmål om databeskyttelse:
Ansvarlig for databeskyttelse hos Metabowerke GmbH

info@metabo.de (stikord “databeskyttelse“)

For at kunne udforme hjemmesiden optimalt og for fortløbende at kunne forbedre den, bruger Metabo cookies. Ved fortsat at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies. Flere informationer