Databeskyttelse

Generelle oplysninger om databehandling i forbindelse med vores internetside

Datasikkerhedserklæring

og datasikkerhedsanvisninger

 

1. Kontaktdata for den ansvarlige fabrikant og den dataansvarlige

1.1    Fælles ansvarlig:

Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
D-72622 Nürtingen
Tlf.: +49 (7022) 72 0
info@metabo.de
og
Metabo Danmark A/S
Helgeshoj Allè 12
2630 Taastrup
Tlf.: (+45) 43 31 34 00

metabo@metabo.dk

metabo@metabo.dk

1.2    Datasikkerhedsansvarlig:

Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
D-72622 Nürtingen
datenschutz@metabo.de

2. Forarbejdningens formål

2.1 Accept (GDPR, art. 6, stk. 1a)

En forarbejdning af personlige oplysninger til bestemte formål (f.eks. forsendelse af nyhedsbrevet via e-mail ved at klikke på acceptlinket, som vi sender til dig. Videregivelse af data i koncernen eller til tredje personer, analyse af data til markedsføring) finder sted, når du har.givet os lov til det.

2.2 Pligter fra kontrakten og inden indgåelse af kontrakten (GDPR, art. 6, stk. 1b)

Vi forarbejder personrelaterede oplysninger, hvis angivelse er nødvendig for at opfylde kontrakten, hvis kontraktparti du er, eller til udførelse af tiltag inden kontrakten, som sker på din forespørgsel, f.eks. via webstedets kontaktformular. Databehandlingens formål retter sig efter den konkrete aftale (f.eks. købs-, leverings-, ansættelseskontrakt) og kan bl.a. omfatter analyse, rådgivning samt gennemførelse af yderligere aktioner. Inden for rammerne af en jobansøgning forarbejdes de data du har stillet til rådighed (f.eks. curriculum vitae, udtalelser) ved de steder, der ledsager ansøgningsprocessen hos os (f.eks. personaleafdeling, fagafdelingsledelse). Vores ansattes personlige oplysninger forarbejdes i forbindelse med ansættelsesforholdet, hvis dette er nødvendigt for afgørelsen om at indgå et ansættelsesforhold eller efter at ansættelsesforhold er indgået for forholdets gennemførsel og afslutning eller som er nødvendige for at udøve eller opfylde de rettigheder eller pligter, som tilkommer de ansattes repræsentanter, som grunder i en lov eller en overenskomst, en drifts- eler tjenesteaftale (kollektivaftale). Desuden forarbejder vi personlige oplysninger, inklusive de særlige kategorier af de ansattes personlige oplysninger til ansættelssforholdet pga. kollektivaftaler.

2.3 Lovforskrifter (GDPR, art. 6, stk. 1c)

Ud fra loven behandler vi data f.eks for at forebygge snyd og hvidvaske af penge, for at opfylde skatteretslige kontrol- og meddelelsespligter og for at oplyse myndighederne.

2.4 Afvejning af interesser (GDPR, art. 6, stk. 1f)

For at varetage vores eller tredjemands berettigede interesser, forarbejder vi desuden data til bestemte formål efter en forudgående afvejning af interesser, f.eks. for at sikre huseretten, varetage retskrav, opklare strafbare forhold, undersøgelse af tabsrisici, optimere produktudviklingen optimere kundekontakten til reklameformål (f.eks. forsendelse af informationer med posten) optimere behovsplanlægningen eller for at sikre datasikkerheden. Inden for rammerne af en afvejning af interesser videregives data i koncernen (en aktuel koncernoversigt findes her: https://www.metabo.com/de/de/info/allgemeines/datenschutz/adressen-metabo-tochtergesellschaften/).

3. Videregående databehandling inden for rammen af webstedets brug

3.1. Aktiv indhold

På vores websider anvender vi aktive JavaScript-indhold, som f.eks. Google Maps fra eksterne udbydere som Google Inc. Når du besøger vores internetside modtager disse eksterne udbydere eventuelt personlige oplysninger om dit besøg på vores webside. Du kan forhindre dette ved at installere en JavaScript-blocker som f. eks. browser-plugin ’NoScript’ (www.noscript.net) eller deaktivere JavaScript på din browser. Dette kan dog nedsætte funktionen af de websider du besøger.

3.2 Garanti-tilmelding og tilmelding til yderligere serviceydelser

Forarbejdningen (f.eks. indsamling, overførsel og brug) af de personlige oplysninger danner basis for vores garantiydelser (f.eks. XXL-garantien) samt vortes andre serviceydelser, især ved ”All-in-service” og ”Full-service-ydelser”. Desuden forarbejdes dataene for eventuelle tilbagekaldelse af Metabo-produkter.

3.3 Nyhedsbrev og marketing-automation

Via vores webside kan du registrere dig for forsendelsen af vores Metabo-nyhedsbrev. Når du er tilmeldt for nyhedsbrevet, modtager du interessante oplysninger, tilbud og nyheder fra os om Metabo og vores produkter. Dit samtykke til forarbejdningen af dine data til reklame kan du altid tilbagekalde. Til forsendelse af vores nyhedsbrev anvender vi Newsletter2Go, et tilbud fra Newsletter2Go GmbH, Nürnberger Str. 8, D-10787 Berlin. Newsletter2Go stiller analyseinstrumenter til rådighed, der tillader udsagn om nyhedsbrevforsendelsens succes, og bruger dertil Google Analytics. Disse analyser er grupperelateret, og vi bruger dem ikke til en individuel analyse af modtagerne af nyhedsbrevet. Yderligere oplysninger modtager du i datasikkerhedsbestemmelserne fra Newsletter2Go www.newsletter2go.de/datenschutz. Desuden anvender vi Marketing Automation Tool ClickDimensions, et udbud fra ClickDimensions LLC 5901, Peachtree Dunwoody Road, Suite B500, Atlanta GA 30328, USA. Ved hjælp af dette værktøj kan der evalueres diverse aktiviteter på vores webside til markedsføring. Yderligere oplysninger modtager du i datasikkerhedsbestemmelser fra ClickDimensions www.clickdimensions.com/about/privacy-policy/.

3.4 Konkurrencer

Ved afholdelse af konkurrencer anvender vi personlige oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre konkurrencen, f.eks. til forsendelse af gevinsterne, samt inden for rammen af interesseafvejning iht. pkt. 2.4.

3.5 Online jobansøgning

Via vores online-ansøgerportal kan du svare på et af vores jobtilbud. Hvis ansøgerne er interessante for vores talentbasis, beder vi ansøgerne om dit accept, så vi kan gemme dem i længere tid. Du har altid muligheden at modsige den fortsatte opbevaring af dine data. Til den tekniske gennemførsel af ansøgningen anvender vi online-ansøgerportalen fra Persis GmbH, Theodor-Heuss-Str. 5, 89518 Heidenheim.

3.6 Indkøbsportal for Metabo-forhandlere

Du kan registrere dig som forhandler hos os via vores formular. Efter kontrol af dine angivne data kontaktes du af vores salgsafdeling, og eventuelt frigives via indkøbsportalen. Selve portalen er et tilbud fra nexMart GmbH & Co. KG, Gropiusplatz 10, 70563 Stuttgart.

3.7 Leverandørportal

Leverandører, der er registreret hos os, kan se lagerbeholdningen via denne portal efter login.

3.8 Google Analytics

Dette websted bruger Google Analytics, en web-analysetjeneste fra Google Inc. (Efterfølgende kaldt: Google). Google Analytics anvender såkaldte. 'Cookies', små tekstfiler, der gemmes på din computer, og som tillader en analyse af dit brug af webstedet. De oplysninger om din brug af webstedet, der genereres af cookies, overføres som regel til en Google-server i USA og gemmes der. Ved aktivering af IP-anonymisering på denne webside forkortes din IP-adresse dog i forvejen af Google inden for medlemslandene i den Europæiske Union og andre lande inden for rammerne af det Europæiske Økonomiske Område. Kun undtagelsesvist overføres den fulde IP-adresse til en Google-server i USA og forkortes der. Google vil bruge disse oplysninger efter ordre af ejeren af denne webside for at analysere brugen af denne webside for at samle rapporter om aktiviteterne på websiden og for at kunne yde yderligere service i forbindelse med brugen af webstedet over for webstedets ejer. Google forsikrer, at den IP-adresse, der er overført fra din browser inden for Google Analytics rammer, ikke sammenføres med andre Google-data.
Du kan forhindre at der gemmes cookies ved en tilsvarende indstilling af din browser-software; vi henviser dog til, at du i så fald eventuelt ikke kan bruge alle funktioner på denne webside.
Desuden kan du forhindre registrering af de data, der er oprettet af cookien, og som henviser til din brug af websiden (inkl. Din IP-adresse) til Google samt til forarbejdning af disse data ved Google. Download dertil tilgængelige browser-adds (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) og installer det.
Yderligere oplysninger findes under http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (generelle oplysninger til Google Analytics og databeskyttelse).
Vi henviser til, at Google Analytics på denne webside er udvidet med koden gat_anonymizelp(); for at garantere en anonymiseret registrering af IP-adressen (såkaldt IP-masking).

3.9 Anvendelse af Social Plugins fra Facebook, Twitter, Google+, Instagram, XING og LinkedIn 

På vores webside anvendes social plugins („Plugins“) fra sociale netværk.
For at øge beskyttelsen af dine data ved besøget på vores webside er plugins ikke ubegrænset eller kun under anvendelse af HTML-links i siden. Denne integration garanterer, at hvis en side af vores internetoptræden, der indeholder disse plugins, kaldes endnu ikke oprettes en forbindelse med serveren af udbyderen af de pågældende sociale netværk. Hvis du klikker på en af knapperne, åbnes et nyt vindue i din browser og henter siden på den pågældende serviceudbyder, hvor du (eventuelt efter indtastning af dine login-data) f.eks. synes om- eller del-knappen. Dataindsamlingens formål og omfang og den yderligere forarbejdning og brug af data ved udbyderne på deres sider samt dine rettigheder og indstillingsmuligheder til beskyttelse af din privatsfære fremgår af udbyderens datasikkerhedsoplysninger.
https://de-de.facebook.com/policy.php
https://twitter.com/privacy
https://policies.google.com/privacy?hl=de
https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE

3.10 Brug af YouTube plugins

På vores webside anvendes såkaldte social plugins (”plugins”) på videoportalen YouTube, der drives af YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA („YouTube“). En oversigt over plugins fra YouTube og deres udseende findes her: https://developers.google.com/youtube/terms/branding-guidelines
Hvis du henter en side af vores weboptræden, der indeholder et sådant plugin, opretter din browser en direkte forbindelse til serverne fra YouTube. Indholdet af plugins overføres fra YouTube direkte til din browser og integreres i siden. Ved integrationen modtager YouTube den oplysning, at din browser har kaldt den pågældende side på vores weboptræden, selvom du ikke har et profil hos twitter, eller du ikke lige er logget ind hos Twitter. Disse oplysninger (inklusive din IP-adresse) overføres fra din browser direkte til en server fra YouTube i USA, og gemmes der. Hvis du er logget ind ved YouTube, kan YouTube samkøre besøget på vores websted direkte til din web-account. Hvis du interagerer med plugins, f.eks trykker på knappen ”Play”, sendes den pågældende oplysninger ligeledes til en server fra YouTube og gemmes der. Oplysningerne publiceres desuden nå din YouTube-account og vises der i dine kontaktdata. Datindsamlingens formål og omfang og den yderligere forarbejdning og brug af data YouTube på deres sider samt dine rettigheder og indstillingsmuligheder til beskyttelse af din privatsfære fremgår af udbyderens datasikkerhedsoplysninger.
 https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
Hvis du ikke ønsker at Twitter samordner de data, der er indsamlet via vores weboptræden
med din YouTube-account, skal du logge ud inden du besøger vores webside hos
YouTube. Du kan også helt forhindre hentningen af YouTube-logins med add-ons for
f.eks. med script-blocker„NoScript“ (https://noscript.net/).

3.11 Cookies

På forskellige sider anvender vi cookies for at gøre besøget på vortes webside attraktiv og for at gøre det muligt at benytte følgende funktioner. Ved de såkaldte. 'Cookies' er der tale om små tekstfiler som din browser kan lægge på din computer. Processen at lægge en cookie-fil kaldes også ”at sætte en cookie”. Du kan selv indstille din browser efter eget ønske således at du oplyses når der sættes en cookie, at afgøre i det enkelte tilfælde, om den skal sættes eller at acceptere cookies generelt eller udelukke dem generelt. Cookies kan anvendes til forskellige formål, f.eks. for at opdage at din pc allerede har haft forbindelse til et webtilbud (permanente cookies) eller gemme de senest viste tilbud (sessions-cookies). Vi anvender cookies for at tilbyde en øget brugerkomfort. De fleste af de cookies vi anvender slettes igen fra din harddisk efter at browser-sessionen er afsluttet (session-cookies). Andre cookies forbliver på din computer og gør det muligt at genkende din computer ved dit næste besøg (permanente cookies). Gennem den måde vi anvender cookies på, opstår hverken ulemper eller risici. For at kunne gøre brug af vores komfortfunktioner, anbefaler vi at tillade accept af cookies for vores webudbud.

3.12 Anonyme eller pseudonyme brugsmuligheder

Du kan principielt besøge vores websider uden at meddele dine personlige oplysninger. Pseudonymiserede brugsdata samkøres ikke med dataene for pseudonymets bruger. En oprettelse af pseudonyme brugerprofiler finder ikke sted.

4. Modtagerkategorier

For at opfylde formålet kan der inden for vores virksomhed finde en adgang til de nødvendige data på tværs af afdelingerne sted. Også de leverandører vi benytter kan modtage dat til bestemte formål, f.eks for It-serviceydelser, tilintetgørelse af dokumenter og marketing. Yderligere modtageren af personoplysninger kan desuden f.eks. være offentlige myndigheder, kredit- og finansserviceinstitutter, advokater og revisorer eller oplysningsbureauer.

5. Overførsel til et tredje land eller en international organisation

En overførsel af data til tredjelande finder kun sted, såfremt dette f.eks. er nødvendigt for at kunne opfylde en kontrakt eller kræves af loven, du har givet os lov til det eller det fremgår af overenskomsten eller en virksomhedsintern aftale f. eks. inden for koncerndataoverførsel. Desuden kan det ikke udelukkes, at en It-serviceyder fra et tredjeland (f.eks. USA) i sjældne tilfælde kan få adgang til personlige oplysninger Derudover sker ingen overførsel af personlige oplysninger til tredjelande og en internatioinal organisation.

6. Periode for lagring af data

I aftaleperioden gemmes de personlige oplysninger hos os, derudover er forældelsesfristerne iht. Loven som regel tre år. Efter at ansættelsesudsvalgsprocessen er afsluttet, sletter vi som regel dine data inden for tre måneder, såfremt vi ikke ansætter dig i virksomheden. Der gælder forskellige popbevarings- og dokumentationsfrister, f. eks. iht, tysk handelslov (Handelsgesetzbuch, HGB) og den tyske skattelovgivning (Abgabenordnung, AO), som kan være op til ti år.

7. Ret til oplysning, rettelse, sletning, begrænsning datakonvertibilitet.

Du har retten til oplysning iht. GDPR, Art. 15, retten til korrektion iht. GDPR, art. 16, retten til sletning iht GDPR, art. 17, retten til begrænsning af forarbejdningen iht. GDPR, art. 18,S amt retten til datakonvertibilitet fra GDPR, art. 20. Vedrørende retten til oplysning og sletning gælder begrænsningerne iht til tyske databeskyttelseslov, (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG, §§ 34 og 35).

8. Tilbagekaldelse af accept

Du kan altid tilbagekalde et accept. Du kan altid modsige at modtage vores nyhedsbrev ved at klikke på afmeldingslinket i nyhedsbrevet. Bemærk, at tilbagekaldelsen kun har fremtidig virkning.

9. Klageret

Desuden har du en klageret ved en datatilsynsmyndighed (GDPR, art. 77 i forbindelse med den tyske datasikkerhedslov (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG, § 19)).

10. Pligt til tilvejebringelse af data

Du skal kun stille de personlige oplysninger til rådighed, der er nødvendige til etablering, gennemførsel og afslutning af en kontrakt eller hvor loven kræver at vi indsamler disse data. Hvis ikke du stiller de nødvendige oplysninger og dokumenter til rådighed, må vi ikke´indlede eller fortsætte den forretningsforbindelse du ønsker.

11. Automatiseret afgørelse i hvert enkelt tilfælde

For at etablere og gennemføre en forretningsforbindelse bruger vi principielt ingen fuldautomatisk afgørelse. Såfremt vi dog anvender denne metode i enkelte tilfælde, vil vi gøre særskilt opmærksom på dette, såfremt det er foreskrevet iht. loven.

12. Profiling

Vi forarbejder dine data delvist automatiseret med det formål at analysere særlige personlige aspekter (profiling), f.eks. analyse til målrettet kundekontakt, behovsorienteret reklame inklusive markedsforskning og meningsmåling samt til scoring og rating. I analysen kan der f.eks. indgå data vedrørende betalingsadfærd (f.eks. kontoomsætninger, saldoer), samt kriterier som branchetilhørsforhold og erfaringer fra den hidtidige forretningsforbindelse.

13. Kategorier personlige oplysninger

Vi forarbejder eksempelvis følgende personlige oplysninger: Personstamdata, aftalestamdata, datoer for aftalens gennemførelse og afslutning, ordredata, data til opfyldelse af lovpligter, data vedr. kreditværdighed, scoring-/ratingdata, reklame og distributionsdata, data i forbindelse med brugen af vores udbudte telemedier (f.eks. tidspunkt for kald af vores websider, apps eller nyhedsbreve, klik på vores sider eller annoncer) samt andre data, der kan sammenlignes med de nævnte kategorier.

14. Datakilder

De data, som vi inden for vortes feretningsforbindelses rammer har modtaget fra dig, forarbejder vi på samme måde som andre data, vi på lovlig vis har modtaget fra tredje side. Derudover indsamler vi data fra offentligt tilgængelige kilder (f.eks. branche- eller skyldnerregister, handelsregister, presse).

 

Oplysninger om din ret til modsigelse iht. GDPR, art. 21)

 

Modsigelsesret i relation til enkelte tilfælde

 

På grund af din personlige situation er du altid berettiget til at modsige forarbejdningen af de personlige oplysninger, der vedrører dig, og som er indsamlet iht. GDPR, art. 6, stk 1e (dataforarbejdning i offentlig interesse) og GDPR, art. 6, stk 1f (dataforarbejdning på grundlag af en afvejning af interesser; dette gælder også for en profiling, der støtter sig på denne bestemmelse. Hvis du modsiger, vil vi ikke længere forarbejde dine personlige oplysninger, medmindre vi kan gøre tvingende, beskyttelsesværdige årsager gældende for en fortsat forarbejdning, som opvejer dine interesser, rettigheder of friheder, eller hvis forarbejdningen anvendes til at gøre retskrav gældende eller udøver eller forsvare dem.

 

Retten til at modsige en forarbejdning af data til direkte reklame.

 

Vi forarbejder dine personlige til at reklamere direkte. Du er til enhver tid berettiget til at modsige forarbejdningen af de personlige oplysninger, der vedrører dig til en sådan reklame; dette gælder også profiling, såfremt den står i forbindelse med en sådan direkte reklame. Hvis du modsiger forarbejdningen til direkte reklame, vil vi ikke længere forarbejde dine personlige oplysninger til disse formål. Modsigelsen kan ske formløs, og bør helst rettes til:

 

Metabo Danmark A/S
Helgeshoj Allè 12
2630 Taastrup

metabo@metabo.dk

 

 

 


Valoriseringstjenesten
Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, D-72622 Nürtingen

Kontakt for spørgsmål om databeskyttelse:
Ansvarlig for databeskyttelse hos Metabowerke GmbH

info@metabo.de (stikord “databeskyttelse“)

For at kunne udforme hjemmesiden optimalt og for fortløbende at kunne forbedre den, bruger Metabo cookies. Ved fortsat at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies. Flere informationer