Bygningshåndværk og renovering

Metabo – partneren inden for bygningshåndværk

Fra råhus til indvendig aptering eller sanering, renovering og modernisering. Til Metabos partnere inden for bygningshåndværk tilbyder vi optimale systemløsninger til:

  • Bore- og skruearbejde
  • Skære- og slibearbejde
  • Savning

Vi koncentrerer os i den forbindelse med tag- og trækonstruktioner, vinduesfremstilling, vægge og facader, mørtelfrit byggeri, installation, gulvlægning, fliselægning, haveanlæg og landskabsplanlægning.

Anvendelsesområder

Vi har analyseret forskellige byggebrancher, deres opgaver og de værktøjer, der anvendes der. I den forbindelse har vi identificeret seks vigtige anvendelsesformål.

Akku-systemer

En beslutning for fremtiden. Vores vision – din ultimative uafhængighed.

Byggeri og renovering sat i system

Fra nedbrydning via klargøring til indvendig aptering: Til alle faser i arbejdet inden for alle anvendelsesområder finder du hos Metabo de nødvendige værktøjer.

Serviceydelser

Hurtigt, professionelt og i partnerskab Metabos service.

Metabo i dialog

Det gælder for os: At høre efter er starten på en god ide.

systemløsninger

For maksimal produktivitet og optimale arbejdsresultater