Luftavstengingskran (0901059489)

Ref.verdier
diametere
15 mm
tilkoblingsgjenger
1/2"