Personvern

Generelt om databehandling i forbindelse med nettsidene våre

Personvernerklæring

og personvernhenvisninger

 

1. Kontaktdata til ansvarlig kontor og personvernansvarlig

1.1    Felles ansvarlige instanser:

Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
D-72622 Nürtingen

Tlf: +49 (7022) 72 0
info@metabo.de

og

Metabo Norge A/S
Borgeskogen 41 E
3160 Stokke

Tlf: (+47) 33-44 55 55
post@metabo.no

1.2    Personvernansvarlig

Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
D-72622 Nürtingen

datenschutz@metabo.de

2. Formål med behandling

2.1 Godkjenning (Par. 6 avs. 1a DS-GVO (Personvernregler)

Behandling av personopplysninger til bestemte formål (f.eks. tilsendelse av vårt nyhetsbrev per E-post etter å ha klikket på bekreftelseslinken som du får tilsendt, videreformidling av data i konsernet eller til tredjeperson, vurdering av data til markedsføringsformål) skjer hvis du har gitt oss ditt samtykke.

2.2 Kontraktsmessige forpliktelser, eller forpliktelser før inngått kontrakt. (Paragraf 6, avs. 1b DS-GVO)

Vi behandler personopplysninger der opplysningene er nødvendig for å oppfylle en kontrakt, der du er en av kontraktspartene, eller for å gjennomføre tiltak før inngåelse av kontrakten, som skjer på din forespørsel, f.eks. via vårt nettsideskjema. Formålet med behandlingen retter seg etter den konkrete kontrakten (f.eks. kjøps-, leveranse-, arbeidskontrakt) og kan bl.a. omfatte vurderinger, rådgivning eller gjennomføring av ytterligere handlinger. I forbindelse med din søknad blir de opplysningene som du har stilt til disposisjon (f.eks. CV, vitnemål) behandlet av de avdelingene som støtter oss i søknadsprosessen (f.eks. personalavdeling, ledelsen på fagavdelingen). Personopplysninger for ansatte blir behandlet i ansettelsesøyemed, dersom dette er nødvendig for å avgjøre eller begrunne et ansettelsesforhold, eller at et ansettelsesforhold er begrunnet, for å gjennomføre dette eller avslutte det, eller for å utøve eller oppfylle rettigheter og plikter til en tariffkontrakt, en bedrifts- eller tjenestekontrakt (kollektivavtale) som ansattes interesseorganisasjoner krever. Dessuten behandler vi personopplysninger, inklusive kategorier av personopplysninger fra ansatte til formål for ansettelsesforhold basert på kollektivavtaler.

2.3 Juridiske krav (Par. 6 avs. 1c DS-GVO)

Vi utfører også databehandling på grunn av juridiske forpliktelser f.eks. for å unngå svindel og pengevasking, overholde skattemessig kontroll- og meldeplikt og gi opplysninger til myndighetene.

2.4 Overveielse av interesser (Par. 6 avs. 1f DS-GVO)

For å ivareta våre og tredjeparts rettmessige interesser foretas det dessuten en behandling av opplysningene til bestemte formål, etter at vi har overveiet interessene på forhånd. som f.eks. å sikre husets rett, ivareta juridiske krav, oppklare kriminelle handlinger, fastlegge utfallrisiko, optimere produktutvikling, optimerte kundehenvendelse til reklameformål (f.eks. tilsending av informasjon per post), optimere behovsplanlegging eller sikring av personvern. Når vi overveier interessene videreformidler vi data i konsernet (du finner oversikt over en aktuell konsernoversikt her: https://www.metabo.com/de/de/info/allgemeines/datenschutz/adressen-metabo-tochtergesellschaften/).

3. Utstrakt bearbeiding av data ved bruk av nettsider

3.1 Aktive innhold

På våre nettsider bruker vi aktivt Java-Script-innhold som f.eks. Google Maps fra eksterne tilbydere som Google Inc. Ved å gå inn på vår nettside får disse eksterne tilbyderne eventuelt personlig informasjon om ditt besøk på vår nettside. Du kan forhindre dette ved å installere en Java-Script-blokker som f.eks. nettleser-Plugin 'NoScript' (www.noscript.net) eller dekativerer Java-Script i din nettleser. Hvis du gjør dette kan du funksjonene på nettsidene som du besøker bli innskrenket.

3.2 Garantipåmelding og påmelding for ytterligere serviceytelser

Behandlingen (f.eks. oppretting, formidling og bruk) av personopplysninger gjøres for at vi skal kunne utføre våre garantiytelser (f.eks. XXL-garantien) og andre serviceytelser, særlig ved „All-In-Service“, samt „Full-Service“ ytelser. Dessuten gjøres behandlingen i tilfelle retur av Metabo-produkter.

3.3 Nyhetsbrev og automatisk markedsføring

Du kan registrere deg for å motta Metabo-nyhetsbrev på vår nettside. Hvis du har meldt deg på nyhetsbrevet, vil du motta interessant informasjon, tilbud og nyheter om Metabo og våre produkter. Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke til at dine personopplysninger brukes til reklame. Til forsendelse av nyhetsbrevet vårt bruker vi Newsletter2Go, et tilbud fra Newsletter2Go GmbH, Nürnberger Str. 8, D-10787 Berlin. Newsletter2Go stiller analyseinstrumenter til disposisjon som gjør det mulig å vurdere om forsendelsen av nyhetsbrevet er vellykket, og de bruker bl.a. Google Analytics til dette. Denne analysen er grupperelatert og vi bruker den ikke til individuell vurdering av mottakerne av nyhetsbrevet. Ytterligere informasjon om personvernreglene til Newsletter2Go www.newsletter2go.de/datenschutz. Dessuten bruker vi markedsføringsverktøyet Marketing Automation Tool ClickDimensions, et tilbud fra ClickDimensions LLC 5901, Peachtree Dunwoody Road, Suite B500, Atlanta GA 30328, USA. Ved hjelp av dette verktøyet kan man vurdere diverse aktiviteter på vår nettside til markedsføringsformål. Nærmere informasjon om ClickDimensions personvernregler www.clickdimensions.com/about/privacy-policy/.

3.4 Konkurranser

Vi bruker personopplysninger når vi arrangerer konkurranser, der det er nødvendig for å gjennomføre konkurransen, f.eks. ved tilsending av premier, innen rammene av interessevurderingen iht. punkt 2.4.

3.5 Nettsøknad

Du kan søke på ledige stillinger hos oss på vår nettportal. Hvis søknaden er interessant for vår talentbase, ber vi søkeren om samtykke til å lagre disse lengre. Du kan når som helst motsi at dine opplysninger blir oppbevart. For å gjennomføre søknaden teknisk bruker vi nettsøknadsportalen til Persis GmbH, Theodor-Heuss-Str. 5, 89518 Heidenheim.

3.6 Innkjøpsportal for Metabo-spesialkjøpmenn

Du kan registrere deg som Metabo-spesialkjøpmann på vårt skjema. Etter at vi har kontrollert informasjonen som du har oppgitt, blir du kontaktet av vår distribusjon og innkjøpsportalen blir ev. frigitt. Selve portalen er et tilbud fra nexMart GmbH & Co. KG, Gropiusplatz 10, 70563 Stuttgart.

3.7 Leverandørportal

Leverandøren som er registrert hos oss får innsyn i lagerbestanden etter at de har mottatt innlogging til portalen.

3.8 Google Analytics

Denne nettsiden bruker Google Analytics, en nettanalysetjenste fra Google Inc. (heretter: Google). Google Analytics bruker såkalte informasjonskapsler. Det er tekstfiler som lagres på din PC og som gjør det mulig å analysere din bruk av nettsiden. Informasjonen som informasjonskapslene genererer om din bruk av nettsiden overføres som regel på en server fra Google i USA og lagres der. Dersom du har aktivert IP-anonymisering på denne nettsiden, vil Google forkorte din IP-adresse innen EU-medlemsland eller i andre kontraktsland for avtalen i EØS. Det er kun i unntakstilfeller at hele IP-adressen overføres til Googles server i USA. Google vil bruke denne informasjonen på oppdrag fra nettsidens operatør, for å forbedre bruken av nettsiden, utarbeide rapporter om nettsideaktivitetene og å skaffe flere tjenester i forbindelse med bruken av nettsiden og Internett til nettsideoperatøren. Google forsikrer at IP-adressen som formidles fra din nettleser i forbindelse med Google Analytics ikke sammenføres med andre data fra Google.
Du innstiller nettleseren din slik at du forhindre at det lagres informasjonskapsler, men vi gjør oppmerksom på at du i såfall ikke vil kunne utnytte alle funksjoner på denne nettsiden.
På denne måten kan du unngå at informasjonen som informasjonskapslen lagrer på grunn av din bruk av nettsiden (inkl. IP-adresse) videreformidles og brukes av Google. For å gjøre dette kan du laste ned og installere nettleser Add-on på følgende lenke (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).
Du finer nærmere informasjon på http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (generell informasjon om Google Analytics og personvern).
Vi gjør deg oppmerksom på at Google Analytics er utvidet med Code gat._anonymizeIp(); på denne nettsiden, slik at vi kan garantere anonymisert registrering av IP-adresser (sokalt IP-Masking).

3.9 Bruk av Social Plugins av Facebook, Twitter, Google+, Instagram, XING og LinkedIn 

Vår nettside bruker Social Plugins („Plugins“) fra sosiale nettverk.
For å øke personvernet ditt når du besøker vår nettside, er ikke Plugins ubegrenset, men kun integrert når du bruker en HTML-link. Denne integreringen gjør at det ikke opprettes kontakt med serverne til tilbyderne ad gjeldende sosiale nettverk når du går inn på en av våre nettsider som har slike Plugins. Hvis du klikker på en av knappene, åpnes et nytt vindu i nettleseren din og henter inn siden til gjeldende tilbyder, der du kan (ev. etter å ha oppgitt påloggingsdata) trykke på Like- eller Deleknappen. Du kan lese om formålet med at tilbyderne samler inn denne mengden data og viderebehandler det og bruker det på sine sider, samt rettighetene og innstillingsmulighetene for å beskytte din privatsfære på tilbyders personvernhenvisninger.
https://de-de.facebook.com/policy.php
https://twitter.com/privacy
https://policies.google.com/privacy?hl=de
https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE

3.10 Bruk av YouTube Plugins


Vi bruker såkalte Social Plugins („Plugins“) til videoportalen YouTube på vår nettside. Den drives av YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA („YouTube“). Du finner en oversikt over YouTubes Plugins og hvordan de ser ut her: https://developers.google.com/youtube/terms/branding-guidelines
Hvis du laster inn en av våre nettsider som har en slik Plugin, vil nettleseren din opprette direkte kontakt med serverne til YouTube. YouTube formidler innholdet til Plugin direkte til nettleseren din og legger det inn på siden. På grunn av denne integreringen får YouTube informasjonen om at din nettleser har lastet inn vår nettside, også hvis du ikke har noen profil på Twitter eller ikke er logget på Twitter. Denne informasjonen (inklusive IP-adressen din) formidles direkte fra din nettleser til en server på YouTube i USA og lagres der Hvis du er logget på YouTube, kan YouTube tilordne besøket på vår nettside direkte til din YouTube-konto. Dersom du samhandler med Plugins, ved f.eks. å trykke på “Play” knappen, sendes denne informasjonen også direkte til en server hos YouTube og lagres der. Informasjonen offentliggjøres dessuten på din YouTube konto og der vises kontaktene. Du kan lese om formålet med at YouTube samler inn denne mengden data og viderebehandler den og bruker den på sine sider, samt rettighetene og innstillingsmulighetene for å beskytte din privatsfære på tilbyders personvernhenvisninger:
 https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
Hvis du ikke ønsker at Twitter tilordner din konto de opplysningene som er blitt samlet fra vår nettside
til din YouTube-konto, må du logge deg av YouTube før du besøker vår
nettside. Du kan forhindre helt at YouTube plugins lastes ned, også med Add-ons på nettleseren din
f.eks med skriptblokkeren „NoScript“ (https://noscript.net/).

3.11 Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på forskjellige sider, slik at besøket på nettsiden skal være attraktivt og man skal kunne bruke forskjellige funkjsoner. Ved de såkalte “Informasjonskapslene” dreier det seg om små tekstfiler, som nettleseren din kan lagre på datamaskinen din. Prosedyren med å lagre en informasjonskapselfil kalles også å “plassere en informasjonskapsel”. Du kan innstille nettleseren din slik at du blir informert om plassering av informasjonskapsler, og i hvert tilfelle bestemme om du vil godta plasseringen eller akseptere alle informasjonskapsler eller utelukke dem totalt. Informasjonskapsler kan brukes til forskjellige formål, f.eks. for å registrere om PCen din en gang har vært tilkoblet et nettilbud (varige informasjonskapsler) eller får å lagre de tilbudene du så på sist (session- informasjonskapsler). Vi plasserer informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse. De fleste informasjonskapslene som vi bruker slettes fra harddisken din etter avsluttet nettleserøkt. Andre informasjonskapsler blir værende på datamaskinen og gjør det mulig for oss å gjenkjenne datamaskinen din ved neste besøk (varige informasjonskapsler) På den måten vi bruker informasjonskapsler oppstår det hverken ulemper eller risiko for deg. For å utnytte de bekvemme funksjonene, anbefaler vi deg å godta informasjonskapslene til vårt reklametilbud.

3.12 Anonyme eller pseudonyme brukermuligheter

Du kan bruke våre nettsider uten å oppgi personopplysinger. Pseudonym-brukerdata kobles ikke sammen med opplysningene til innehaveren av pseudonymet. Det opprettes ikke pseudonyme brukerprofiler.

4. Kategorier av mottakere

For å oppfylle de tiltenkte formålene kan de nødvendige opplysingene overføres til forskjellige avdelinger i vårt foretak. Også personer som utfyller oppdrag for oss kan oppbevare opplysninger til visse formål, f.eks. IT-tjenester, tilintetgjøring av dokumenter og markedsføring. Andre personer som mottar personopplysninger er f.eks. Offentlige instanser, kreditt- og finansinstitusjoner, advokater og regnskapsførere eller opplysningsbyråer.

5. Formidling til tredjeland eller en internasjonal organisasjon

Formidling av opplysninger til tredjeland skjer kun dersom det trengs eller er juridisk nødvendig for å gjennomføre en kontrakt, eller du har gitt oss tillatelse, eller dette fremgår av tariffavtalen eller bedriftsavtalen, f.eks. Innenfor rammen av en overføring av data innen konsernet. Dessuten kan man ikke utelukke at en IT-tjenesteyter fra et tredjeland (f.eks. USA) i sjeldne tilfeller får innsyn i personopplysninger Utover dette overførers ikke personopplysninger til tredjeland eller til internasjonale organisasjoner.

6. Datalagringens varighet

Personopplysningene lagres hos oss så lenge kontrakten varer, utover det er kontraktsfristen vanligvis tre år. Etter avsluttet utvalg av søknader sletter vi vanligvis informasjonen innen tre måneder, med mindre vi ansetter personen i konsernet vårt. Oppbevarings- og dokumentasjonsplikten gjelder iht. handelsgesetzbuch (HGB) iht. den tyske handelsloven og den tyske skatteloven.

7. Rett til opplysninger, sletting, innskrenking, dataoverføring

Du har rett til opplysninger ifølge Paragraf. 15 DS-GVO, rett til korrektur ifølge Paragraf 16 DS-GVO, rett til sletting ifølge Paragraf. 17 DS-GVO, rett til innskrenking av behandling ifølge Paragraf. 18 DS-GVO, samt rett til overføring av data fra Paragraf Art. 20 DS-GVO. Ved opplysningsrett og rett til sletting gjelder innskrenkelsene iht. §§ 34 und 35 BDSG.

8. Tilbakekallelse av samtykke

Du kan når som helst tilbakekalle samtykket. Du kan avbestille forsendelse av nyhetsbrevet vårt ved å klikke på avmeldingslinken i nyhetsbrevet. Vær obs. på at tilbakekallelsen gjelder i fremtiden.

9. Klagerett

Du har også rett til å sende inn klage til personvernmyndighetene (Art. 77 DS-GVO i. V. m. § 19 BDSG).
10. Plikt til å stille opplysninger tilveie
Du må kun stille tilveie de personopplysningene som er juridisk forpliktende for å grunnlegge, gjennomføre og avslutte en kontrakt eller oppheve den. Dersom du ikke stiller de nødvendige opplysningene og dokumentene til disposisjon, kan vi ikke inngå forretningsforbindelsen som du ønsker, eller opprettholde den.

11. Automatisk avgjørelsestaking i enkelttilfeller

Vi bruker vanligvis ikke automatiske prosesser til avgjørelsestaking for å begrunne inngåelse av en forretningsforbindelse. Dersom vi skulle bruke denne metoden i enkelttilfeller, vil du få særskilt informasjon om dette, dersom dette er juridisk pålagt.

12. Profiling

Vi bearbeider delvis opplysningene dine automatisk for å kunne vurdere bestemte personlige aspekter (profiling) f.eks. vurdering av målrettet kundehenvendelse, behovsprøvd reklame inklusive markedsundersøkelser og meningsmålinger, samt scoring eller rating. I vurderingen kan det forekomme opplysninger om betalingsmønster (f.eks. omsetning på konto, saldo), samt kriterier som bransjetilhørighet og erfaringer hittil i forretningsforbindelsen.

13. Kategorier av personopplysninger

Vi behandler for eksempel følgende kategorier av personopplysninger: Basispersonopplysninger, de viktigste kontraktsopplysningene, opplysninger til gjennomføring og opphør av kontrakten, oppdragsopplysninger, opplysninger for å overholde juridiske forpliktelser, bonitetsopplysninger, scoring/ratingopplysninger, reklame- og distribusjonsdata, opplysninger om ditt bruk av tilbudte telemedier (f.eks. Tidspunkt du går inn på nettsidene, appene våre eller nyhetsbrevet, når du klikker på våre sider eller innslag), samt andre sammenlignbare opplysninger i de nevnte kategoriene.

14. Datakilder

De opplysingene som vi har fått fra deg i forbindelse med forretningsforbindelsen blir bearbeidet på samme måte som data fra andre tredjepersoner. Dessuten innhenter vi data fra offentlige tilgjengelige kilder (f.eks. Bransje og gjeldsregistre, handelsregister, presse).

 

Informasjon om motsigelsesrett iht. Paragraf 21 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) (Personvernregler)

 

Motsigelsesrett i enkelttilfeller

 

Du har når som helst rett til å motsi deg, på grunn av din særskilte situasjon, at dine personopplysninger behandles basert på Paragraf 6 avs. 1e DS-GVO (databehandling i offentlig interesse) og Paragraf 6, avsnitt 1f DS-GVO (databehandling basert på avveining av interesser). Dette gjelder også for profiling basert på disse bestemmelsene. Dersom du motsier deg det, vil dine personopplysninger ikke bli behandlet, med mindre vi kan påvise overveiende grunner til å gjøre dette, som gjelder dine interesser, rettigheter eller din frihet, eller behandlingen gjøres i innkrevningsøyemed, eller å utøve forsvars- eller rettskrav.

 

Motsigelsesrett mot databehandling for direktereklame

 

Vi behandler dine personopplysninger for å drive direkte reklame. Du har rett til når som helst å motsi deg behandling av personopplysninger som gjelder deg til formål for slik reklame. Dette gjelder også profiling, såfremt det står i sammenheng med direkte reklame. Dersom du motsier behandling til direkte reklameformål, vil vi ikke bruke dine personopplysninger til dette formålet lenger. Motsigelsen kan gjøres uten skjema og bør sendes til:

 

Metabo Norge A/S
Borgeskogen 41 E
3160 Stokke
post@metabo.no

 

 


Ansvarlig avdeling:
Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, D-72622 Nürtingen

Kontaktperson - for spørsmål om personvern:
Personvernansvarlig hos Metabowerke GmbH

info@metabo.de (merkes “Personvern“)

For å kunne videreutvikle og forbedre nettsidene sine, bruker Metabo informasjonskapsler. Fortsatt bruk av nettsiden indikerer at du samtykker i bruken av informasjonskapsler. Mer informasjon