Personvern

Generelt om databehandling i forbindelse med nettsidene våre

Personvernerklæring

og personvernhenvisninger

 

1. Kontaktdata til ansvarlig kontor og personvernansvarlig

1.1    Felles ansvarlige instanser:

Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
D-72622 Nürtingen

Tlf: +49 (7022) 72 0
info@metabo.de

og

Metabo Norge A/S
Borgeskogen 41 E
3160 Stokke

Tlf: (+47) 33-44 55 55
post@metabo.no
 

1.2    Personvernansvarlig

Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
D-72622 Nürtingen

datenschutz@metabo.de
 

2. Formål med behandling

2.1 Godkjenning (Par. 6 avs. 1a DS-GVO (Personvernregler)

Behandling av personopplysninger til bestemte formål (f.eks. tilsendelse av vårt nyhetsbrev per E-post etter å ha klikket på bekreftelseslinken som du får tilsendt, videreformidling av data i konsernet eller til tredjeperson, vurdering av data til markedsføringsformål) skjer hvis du har gitt oss ditt samtykke.
 

2.2 Kontraktsmessige forpliktelser, eller forpliktelser før inngått kontrakt. (Paragraf 6, avs. 1b DS-GVO)

Vi behandler personopplysninger der opplysningene er nødvendig for å oppfylle en kontrakt, der du er en av kontraktspartene, eller for å gjennomføre tiltak før inngåelse av kontrakten, som skjer på din forespørsel, f.eks. via vårt nettsideskjema. Formålet med behandlingen retter seg etter den konkrete kontrakten (f.eks. kjøps-, leveranse-, arbeidskontrakt) og kan bl.a. omfatte vurderinger, rådgivning eller gjennomføring av ytterligere handlinger. I forbindelse med din søknad blir de opplysningene som du har stilt til disposisjon (f.eks. CV, vitnemål) behandlet av de avdelingene som støtter oss i søknadsprosessen (f.eks. personalavdeling, ledelsen på fagavdelingen). Personopplysninger for ansatte blir behandlet i ansettelsesøyemed, dersom dette er nødvendig for å avgjøre eller begrunne et ansettelsesforhold, eller at et ansettelsesforhold er begrunnet, for å gjennomføre dette eller avslutte det, eller for å utøve eller oppfylle rettigheter og plikter til en tariffkontrakt, en bedrifts- eller tjenestekontrakt (kollektivavtale) som ansattes interesseorganisasjoner krever. Dessuten behandler vi personopplysninger, inklusive kategorier av personopplysninger fra ansatte til formål for ansettelsesforhold basert på kollektivavtaler.
 

2.3 Juridiske krav (Par. 6 avs. 1c DS-GVO)

Vi utfører også databehandling på grunn av juridiske forpliktelser f.eks. for å unngå svindel og pengevasking, overholde skattemessig kontroll- og meldeplikt og gi opplysninger til myndighetene.
 

2.4 Overveielse av interesser (Par. 6 avs. 1f DS-GVO)

For å ivareta våre og tredjeparts rettmessige interesser foretas det dessuten en behandling av opplysningene til bestemte formål, etter at vi har overveiet interessene på forhånd. som f.eks. å sikre husets rett, ivareta juridiske krav, oppklare kriminelle handlinger, fastlegge utfallrisiko, optimere produktutvikling, optimerte kundehenvendelse til reklameformål (f.eks. tilsending av informasjon per post), optimere behovsplanlegging eller sikring av personvern. Når vi overveier interessene videreformidler vi data i konsernet (du finner oversikt over en aktuell konsernoversikt her: https://www.metabo.com/de/de/info/allgemeines/datenschutz/adressen-metabo-tochtergesellschaften/).
 

3. Utstrakt bearbeiding av data ved bruk av nettsider

3.1 Aktive innhold

På våre nettsider bruker vi aktivt Java-Script-innhold som f.eks. Google Maps fra eksterne tilbydere som Google Inc. Ved å gå inn på vår nettside får disse eksterne tilbyderne eventuelt personlig informasjon om ditt besøk på vår nettside. Du kan forhindre dette ved å installere en Java-Script-blokker som f.eks. nettleser-Plugin 'NoScript' (www.noscript.net) eller dekativerer Java-Script i din nettleser. Hvis du gjør dette kan du funksjonene på nettsidene som du besøker bli innskrenket.
 

3.2 Garantipåmelding og påmelding for ytterligere serviceytelser

Behandlingen (f.eks. oppretting, formidling og bruk) av personopplysninger gjøres for at vi skal kunne utføre våre garantiytelser (f.eks. XXL-garantien) og andre serviceytelser, særlig ved „All-In-Service“, samt „Full-Service“ ytelser. Dessuten gjøres behandlingen i tilfelle retur av Metabo-produkter.
 

3.3 Nyhetsbrev og automatisk markedsføring

Du kan registrere deg for å motta Metabo-nyhetsbrev på vår nettside. Hvis du har meldt deg på nyhetsbrevet, vil du motta interessant informasjon, tilbud og nyheter om Metabo og våre produkter. Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke til at dine personopplysninger brukes til reklame. Til forsendelse av nyhetsbrevet vårt bruker vi Newsletter2Go, et tilbud fra Newsletter2Go GmbH, Nürnberger Str. 8, D-10787 Berlin. Newsletter2Go stiller analyseinstrumenter til disposisjon som gjør det mulig å vurdere om forsendelsen av nyhetsbrevet er vellykket, og de bruker bl.a. Google Analytics til dette. Denne analysen er grupperelatert og vi bruker den ikke til individuell vurdering av mottakerne av nyhetsbrevet. Ytterligere informasjon om personvernreglene til Newsletter2Go www.newsletter2go.de/datenschutz. Dessuten bruker vi markedsføringsverktøyet Marketing Automation Tool ClickDimensions, et tilbud fra ClickDimensions LLC 5901, Peachtree Dunwoody Road, Suite B500, Atlanta GA 30328, USA. Ved hjelp av dette verktøyet kan man vurdere diverse aktiviteter på vår nettside til markedsføringsformål. Nærmere informasjon om ClickDimensions personvernregler www.clickdimensions.com/about/privacy-policy/.
 

3.4 Konkurranser

Vi bruker personopplysninger når vi arrangerer konkurranser, der det er nødvendig for å gjennomføre konkurransen, f.eks. ved tilsending av premier, innen rammene av interessevurderingen iht. punkt 2.4.
 

3.5 Nettsøknad

Du kan søke på ledige stillinger hos oss på vår nettportal. Hvis søknaden er interessant for vår talentbase, ber vi søkeren om samtykke til å lagre disse lengre. Du kan når som helst motsi at dine opplysninger blir oppbevart. For å gjennomføre søknaden teknisk bruker vi nettsøknadsportalen til Persis GmbH, Theodor-Heuss-Str. 5, 89518 Heidenheim.
 

3.6 Innkjøpsportal for Metabo-spesialkjøpmenn

Du kan registrere deg som Metabo-spesialkjøpmann på vårt skjema. Etter at vi har kontrollert informasjonen som du har oppgitt, blir du kontaktet av vår distribusjon og innkjøpsportalen blir ev. frigitt. Selve portalen er et tilbud fra nexMart GmbH & Co. KG, Gropiusplatz 10, 70563 Stuttgart.
 

3.7 Leverandørportal

Leverandøren som er registrert hos oss får innsyn i lagerbestanden etter at de har mottatt innlogging til portalen.
 

3.8 Informasjonskapsler (cookies)

Nettsiden vår gjør bruk av informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små filer som nettserveren vår lagrer på harddisken på den enheten du bruker. Når du kommer tilbake til nettsiden vår kan kapslene identifisere computeren din og bidra til å analysere hvordan du bruker nettsiden. Informasjonskapsler kan også inneholde personopplysninger.
 

Du kan besøke nettsiden vår uten å tillate bruk av informasjonskapsler. Du kan avvise at de brukes og du kan alltid slette kapsler ved å gjøre innstillinger på enheten din. Hvis du beslutter å ikke samtykke i bruk av informasjonskapsler, kan det hende at du ikke får tilgang til alle tjenestene vi tilbyr på nettsiden eller at noen funksjoner får en innskrenket form.
 

Samtykke, avvisning og/eller sletting av informasjonskapsler er alltid bundet til én teknisk enhet og én nettleser. Du må altså gjøre informasjonskapsel-innstillinger på hver av enhetene dine og, hvis du bruker flere nettlesere, også for hver nettleser.
 

Klikk på "AKSEPTERE ALLE" i Cookie-Consent banneret for å samtykke til at vi bruker alle typer informasjonskapsler. Med boksene "Flere funksjoner og statistikker" eller "personalisering og markedsføring" og et klikk på "LAGRE OG VIDERE" kan du tillate eller avvise informasjonskapsler til de forskjellige formålene. Med "Vise flere detaljer" kan du velge individuelle informasjonskapsler. I lenken "informasjonskapsel-innstillinger" kan du forandre eller trekke tilbake innstillingene du har gjort.
 

Husk at når du deaktiverer informasjonskapsler, deaktiverer du samtidig funksjonene de ivaretar (f.eks. analyser eller markedsføringstiltak).
 

Vi bruker disse typene informasjonskapsler:
 

3.8.1 Nødvendig

Disse informasjonskapslene trengs for at nettsiden skal kunne fungere. Uten dem kan vi ikke tilby noen tjenester. Disse informasjonskapslene kan vi bruke uten at du gir ditt samtykke.
 

sid
- Beskrivelse: Disse informasjonskapslene bruker vi for å identifisere brukerøkten mellom to museklikk
- Tilbyder: Metabo
- Lagringstid: Øktslutt
 

språk
- Beskrivelse: Disse informasjonskapslene bruker vi for å identifisere brukerspråket mellom to museklikk
- Tilbyder: Metabo
- Lagringstid: Øktslutt
 

sid_key
- Beskrivelse: Disse informasjonskapslene bruker vi for å identifisere brukerøkten mellom to museklikk
- Tilbyder: Metabo
- Lagringstid: Øktslutt
 

geoLocalizationCountry
- Beskrivelse: Denne informasjonskapselen er nødvendig for å lagre og gi informasjon relatert til et spesielt land
- Tilbyder: Metabo
- Lagringstid: 24 timer
 

geoLocalizationLanguage
- Beskrivelse: Denne informasjonskapselen er nødvendig for å lagre og gi informasjon på et spesielt språk.
- Tilbyder: Metabo
- Lagringstid: 24 timer
 

aHistoryArticles_2
- Beskrivelse: Denne informasjonskapselen samler artikler for visning i "min Metabo".
- Tilbyder: Metabo
- Lagringstid: 30 dager
 

aNoticeArticles_2
- Beskrivelse: Denne informasjonskapselen samler artikler som settes på ""min Metabo""-ønskeliste
- Tilbyder: Metabo
- Lagringstid: 30 dager
 

aCompareArticles_2
- Beskrivelse: Denne informasjonskapselen samler artikler som merkes av i "min Metabo"-artikkelsammenligning.
- Tilbyder: Metabo
- Lagringstid: 30 dager

 


3.8.2 Flere funksjoner og statistikker

Disse informasjonskapslene gjør det enklere å navigere og bedrer funksjonene på nettsiden, eller de samler informasjon om hvordan du bruker nettsiden vår. På den måten kan vi gi deg et bedre tilbud.
 

Google Analytic-kapsler: Analyser og statistikk-informasjonskapsler fra Google
 

Innsamling av anonymiserte brukerdata gjør det enklere for oss å utvikle nettsiden vår. Se nedenfor for en fullstendig liste.
 

Hvis du aktiverer utvidede funksjoner og statistikker, gir du samtidig ditt samtykke til at vi bruker Google-Analytics, som er en nettanalyseløsning fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, senere „Google“. Google Analytics bruker "cookies", dvs. informasjonskapsler som lagres på computeren din og gjør det mulig å analysere hvordan du bruker nettsiden. Informasjonen Google samler om bruken av denne nettsiden med hjelp av informasjonskapslene overføres til en Google-server i USA og lagres der. I EU eller EØS-området vil Google avkorte IP-adressen din før den sendes hvis IP-anonymisering er aktivert på denne nettsiden. Kun i unntakstilfeller vil hele IP-adressen sendes til en Google-server i USA før den avkortes der. På oppdrag fra oss vil Google bruke denne informasjonen til å vurdere hvordan du bruker nettsiden, sette sammen rapporter om trafikken på nettsiden og utføre andre tjenester som står i sammenheng med bruken av nettsiden og internett generelt. Google forsikrer at IP-adressen som overføres fra nettleseren din ikke sammenholdes med andre opplysninger hos Google. Du kan hindre at informasjonskapslene lagres ved å gjøre innstillinger i nettleseren din. Vi gjør oppmerksom på at dette kan påvirke hvilke funksjoner du får tilgang til på nettsiden. Du kan også hindre at opplysningene om nettsidebruken din som genereres i informasjonskapslene (inkl. IP-adressen) registreres og behandles av Google. For å gjøre det laster du ned denne lenken og installerer den på computeren din http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.


Du finner mer informasjon om dette på  http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (generell informasjon om Google Analytics og personvern).
 

Vi gjør oppmerksom på at på denne nettsiden har Google  (Analytics) blitt utvidet med koden “gat._anonymizeIp();” for å sikre en anonymisert registrering av IP-adresser (såk. IP-masking).
 

_ga
- Beskrivelse: Analyse-kapsler fra Google Analytics for å skille mellom brukere for å kunne samle data om brukeroppførsel.
- Tilbyder: Google.com
- Lagringstid: 2 år
 

_gat_UA-49706627-10
- Beskrivelse: Analyse-kapsler fra Google Analytics for å skille mellom brukere for å kunne samle data om brukeroppførsel.
- Tilbyder: Google.com
- Lagringstid: 1 minutt
 

_gid
- Beskrivelse: Analyse-kapsler fra Google Analytics for å skille mellom brukere for å kunne samle data om brukeroppførsel.
- Tilbyder: Google.com
- Lagringstid: 24 timer

 

3.8.3 Personalisering og markedsføring

Disse informasjonskapslene settes av oss selv eller av tredjeparter for å lagre og/eller finne fram til data om hvordan du bruker og interagerer med nett-tjenestene og for å kunne gi deg målrettet informasjon.
 

Markedsførings-kapsler: Reklame- og markedsføringskapsler fra Google og Google-partnernettverk

Disse informasjonskapslene utvider og forenkler bruken av denne nettsiden og tilknyttede Google-tjenester og danner grunnlaget for personaliserte tilbud. Se nedenfor for en fullstendig liste.
 

YouTube

Hvis du velger Komfort-kapsler, samtykker du til at vi bruker videoer fra YouTube, en videotjeneste fra YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, nedenfor „YouTube“, på nettsiden vår. Hvis du besøker en av sidene våre som har en YouTube-plugin, opprettes det en forbindelse til YouTubes servere etter at du har gitt ditt samtykke. Da informeres YouTube om hvilke av sidene våre du har vært inne på. Hvis du er logget inn på YouTube, gir du YouTube mulighet til å tilordne hvordan du surfer til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved å logge deg ut av YouTube-profilen din.
 

Mer informasjon om behandling av brukerdata finner du i YouTubes personvernerklæring på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
 

Spesielt om personalisering og markedsføring:
 

_fbp
- Beskrivelse: Reklame- og analyseinformasjonskapsel for å kunne gi personaliserte tilbud
- Tilbyder: Facebook.com
- Lagringstid: 90 dager
 

fr
- Beskrivelse: Reklame- og analyseinformasjonskapsel fra Facebook for å kunne gi personaliserte tjenester
- Tilbyder: Facebook.com
- Lagringstid: 90 dager
 

SID, HSID
- Beskrivelse: Google bruker såkalte DIS- og HSID-kapsler, som fastholder Google-konto-ID og siste innlogging for en bruker i digitalisert og kryptert form. Kombinasjonen av disse to informasjonskapslene gjør det mulig for Google å avverge angrep. For eksempel stanser Google forsøk på å stjele informasjon fra formularer som fylles ut på nettet.
- Tilbyder: Google.com
- Lagringstid: 1 år
 

1P_JAR
- Beskrivelse: Markedsførings-/analyseinformasjonskapsler fra Google
- Tilbyder: Google.com
- Lagringstid: 30 dager
 

APISID
- Beskrivelse: Sikkerhetskapseler fra Google (her YouTube) for å autentifisere bruker, hindre bedragersk bruk av innloggingsinformasjon og å beskytte brukerdata mot tilgang fra uvedkommende
- Tilbyder: YouTube.com
- Lagringstid: 10 år
 

CONSENT
- Beskrivelse: Sikkerhetskapseler fra Google for å autentifisere bruker, hindre bedragersk bruk av innloggingsinformasjon og å beskytte brukerdata mot tilgang fra uvedkommende.
- Tilbyder: Google.com
- Lagringstid: ubegrenset
 

DV
- Beskrivelse: Markedsførings-/analyseinformasjonskapsler fra Google
- Tilbyder: Google.com
- Lagringstid: 5 minutter
 

IDE
- Beskrivelse: Reklame-kapsel fra DoubleClick-Network. Google bruker forskjellige domener for å sette informasjonskapsler som brukes i Googles reklameprodukter.
- Tilbyder: Doubleclick.net
- Lagringstid: 1 år
 

NID
- Beskrivelse: I nettleserne til de fleste Google-brukere finnes innstillingen "NID". Informasjonskapselen inngår i henvendelser som sendes fra nettleserne til Google-nettsider. NID-kapselen inneholder en entydig ID som Google bruker til å lagre dine foretrukne innstillinger og annen informasjon, spesielt språket du har valgt (f.eks. norsk), hvor mange søkeresultater som skal vises pr. side (f.eks. 10 eller 20) og om Google SafeSearch-Filter skal aktiveres.
- Tilbyder: Google.com
- Lagringstid: 6 måneder
 

OGPC
- Beskrivelse: Google bruker denne informasjonskapselen for individuell tilpasning av reklame. (f.eks. Google Maps)
- Tilbyder: Google.com
- Lagringstid: 30 dager
 

SAPISID
- Beskrivelse: Google bruker disse informasjonskapslene for å sikre seg å kunne registrere brukerinformasjon for videoer som vises på YouTube.
- Tilbyder: Google.com
- Lagringstid: 1 år
 

SEARCH_SAMESITE
- Beskrivelse: Disse Google-informasjonskapslene brukes for å hindre at nettleseren sender informasjonskapselen sammen med stedsovergripende forespørsler ved nettsideovergripende innlogging.
- Tilbyder: Google.com
- Lagringstid: Øktslutt
 

SSID
- Beskrivelse: Google bruker disse informasjonskapslene for å sikre seg å kunne registrere brukerinformasjon for videoer som vises på YouTube og for kart som leses inn fra Google Maps.
- Tilbyder: Google.com/YouTube.com
- Lagringstid: 1 år
 

UULE
- Beskrivelse: Google-informasjonskapsel for å lagre brukerdefinerte innstillinger
- Tilbyder: Google.com
- Lagringstid: 2 dager
 

_gcl_au
- Beskrivelse: Statistikk-kapsel fra Google AdSense, for å måle effekten av reklamekampanjer
- Tilbyder: Google.com
Lagringstid
90 dager

 

3.9 Bruk av Social Plugins av Facebook, Twitter, Google+, Instagram, XING og LinkedIn 

Vår nettside bruker Social Plugins („Plugins“) fra sosiale nettverk.
For å øke personvernet ditt når du besøker vår nettside, er ikke Plugins ubegrenset, men kun integrert når du bruker en HTML-link. Denne integreringen gjør at det ikke opprettes kontakt med serverne til tilbyderne ad gjeldende sosiale nettverk når du går inn på en av våre nettsider som har slike Plugins. Hvis du klikker på en av knappene, åpnes et nytt vindu i nettleseren din og henter inn siden til gjeldende tilbyder, der du kan (ev. etter å ha oppgitt påloggingsdata) trykke på Like- eller Deleknappen. Du kan lese om formålet med at tilbyderne samler inn denne mengden data og viderebehandler det og bruker det på sine sider, samt rettighetene og innstillingsmulighetene for å beskytte din privatsfære på tilbyders personvernhenvisninger.
https://de-de.facebook.com/policy.php
https://twitter.com/privacy
https://policies.google.com/privacy?hl=de
https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE

Personvernserklæring for bruk av sosiale medier
 

3.10 Anonyme eller pseudonyme brukermuligheter

Du kan bruke våre nettsider uten å oppgi personopplysinger. Pseudonym-brukerdata kobles ikke sammen med opplysningene til innehaveren av pseudonymet. Det opprettes ikke pseudonyme brukerprofiler.
 

4. Kategorier av mottakere

For å oppfylle de tiltenkte formålene kan de nødvendige opplysingene overføres til forskjellige avdelinger i vårt foretak. Også personer som utfyller oppdrag for oss kan oppbevare opplysninger til visse formål, f.eks. IT-tjenester, tilintetgjøring av dokumenter og markedsføring. Andre personer som mottar personopplysninger er f.eks. Offentlige instanser, kreditt- og finansinstitusjoner, advokater og regnskapsførere eller opplysningsbyråer.

5. Formidling til tredjeland eller en internasjonal organisasjon

Formidling av opplysninger til tredjeland skjer kun dersom det trengs eller er juridisk nødvendig for å gjennomføre en kontrakt, eller du har gitt oss tillatelse, eller dette fremgår av tariffavtalen eller bedriftsavtalen, f.eks. Innenfor rammen av en overføring av data innen konsernet. Dessuten kan man ikke utelukke at en IT-tjenesteyter fra et tredjeland (f.eks. USA) i sjeldne tilfeller får innsyn i personopplysninger Utover dette overførers ikke personopplysninger til tredjeland eller til internasjonale organisasjoner.
 

6. Datalagringens varighet

Personopplysningene lagres hos oss så lenge kontrakten varer, utover det er kontraktsfristen vanligvis tre år. Etter avsluttet utvalg av søknader sletter vi vanligvis informasjonen innen tre måneder, med mindre vi ansetter personen i konsernet vårt. Oppbevarings- og dokumentasjonsplikten gjelder iht. handelsgesetzbuch (HGB) iht. den tyske handelsloven og den tyske skatteloven.
 

7. Rett til opplysninger, sletting, innskrenking, dataoverføring

Du har rett til opplysninger ifølge Paragraf. 15 DS-GVO, rett til korrektur ifølge Paragraf 16 DS-GVO, rett til sletting ifølge Paragraf. 17 DS-GVO, rett til innskrenking av behandling ifølge Paragraf. 18 DS-GVO, samt rett til overføring av data fra Paragraf Art. 20 DS-GVO. Ved opplysningsrett og rett til sletting gjelder innskrenkelsene iht. §§ 34 und 35 BDSG.
 

8. Tilbakekallelse av samtykke

Du kan når som helst tilbakekalle samtykket. Du kan avbestille forsendelse av nyhetsbrevet vårt ved å klikke på avmeldingslinken i nyhetsbrevet. Vær obs. på at tilbakekallelsen gjelder i fremtiden.
 

9. Klagerett

Du har også rett til å sende inn klage til personvernmyndighetene (Art. 77 DS-GVO i. V. m. § 19 BDSG).
10. Plikt til å stille opplysninger tilveie
Du må kun stille tilveie de personopplysningene som er juridisk forpliktende for å grunnlegge, gjennomføre og avslutte en kontrakt eller oppheve den. Dersom du ikke stiller de nødvendige opplysningene og dokumentene til disposisjon, kan vi ikke inngå forretningsforbindelsen som du ønsker, eller opprettholde den.
 

11. Automatisk avgjørelsestaking i enkelttilfeller

Vi bruker vanligvis ikke automatiske prosesser til avgjørelsestaking for å begrunne inngåelse av en forretningsforbindelse. Dersom vi skulle bruke denne metoden i enkelttilfeller, vil du få særskilt informasjon om dette, dersom dette er juridisk pålagt.
 

12. Profiling

Vi bearbeider delvis opplysningene dine automatisk for å kunne vurdere bestemte personlige aspekter (profiling) f.eks. vurdering av målrettet kundehenvendelse, behovsprøvd reklame inklusive markedsundersøkelser og meningsmålinger, samt scoring eller rating. I vurderingen kan det forekomme opplysninger om betalingsmønster (f.eks. omsetning på konto, saldo), samt kriterier som bransjetilhørighet og erfaringer hittil i forretningsforbindelsen.

13. Kategorier av personopplysninger

Vi behandler for eksempel følgende kategorier av personopplysninger: Basispersonopplysninger, de viktigste kontraktsopplysningene, opplysninger til gjennomføring og opphør av kontrakten, oppdragsopplysninger, opplysninger for å overholde juridiske forpliktelser, bonitetsopplysninger, scoring/ratingopplysninger, reklame- og distribusjonsdata, opplysninger om ditt bruk av tilbudte telemedier (f.eks. Tidspunkt du går inn på nettsidene, appene våre eller nyhetsbrevet, når du klikker på våre sider eller innslag), samt andre sammenlignbare opplysninger i de nevnte kategoriene.
 

14. Datakilder

De opplysingene som vi har fått fra deg i forbindelse med forretningsforbindelsen blir bearbeidet på samme måte som data fra andre tredjepersoner. Dessuten innhenter vi data fra offentlige tilgjengelige kilder (f.eks. Bransje og gjeldsregistre, handelsregister, presse).
 

 

Informasjon om motsigelsesrett iht. Paragraf 21 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) (Personvernregler)

 

Motsigelsesrett i enkelttilfeller

 

Du har når som helst rett til å motsi deg, på grunn av din særskilte situasjon, at dine personopplysninger behandles basert på Paragraf 6 avs. 1e DS-GVO (databehandling i offentlig interesse) og Paragraf 6, avsnitt 1f DS-GVO (databehandling basert på avveining av interesser). Dette gjelder også for profiling basert på disse bestemmelsene. Dersom du motsier deg det, vil dine personopplysninger ikke bli behandlet, med mindre vi kan påvise overveiende grunner til å gjøre dette, som gjelder dine interesser, rettigheter eller din frihet, eller behandlingen gjøres i innkrevningsøyemed, eller å utøve forsvars- eller rettskrav.

 

Motsigelsesrett mot databehandling for direktereklame

 

Vi behandler dine personopplysninger for å drive direkte reklame. Du har rett til når som helst å motsi deg behandling av personopplysninger som gjelder deg til formål for slik reklame. Dette gjelder også profiling, såfremt det står i sammenheng med direkte reklame. Dersom du motsier behandling til direkte reklameformål, vil vi ikke bruke dine personopplysninger til dette formålet lenger. Motsigelsen kan gjøres uten skjema og bør sendes til:

 

Metabo Norge A/S
Borgeskogen 41 E
3160 Stokke

post@metabo.no